Амортизация и лихвено плащане по облигации на Холдинг Варна

Лихвено плащане по облигации, емитирани от Холдинг Варна АД, предстои на 18 октомври. Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 13.10.2010 – напомнят от холдинга чрез информационната система на БФБ. Купонът на облигациите е 8%.
На същата дата облигационерите на емисия 5V2A имат право на амортизационно плащане /плащане на част от главницата/ в общ размер 2 млн. евро, като размерът на плащането на една облигация е 200 евро. Последната дата за сключване сделки на БФБ със запазване на правото на плащане на амортизация е утре, 13 октомври.
След 18.10.2010 лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 6 000 000 – посочва холдингът.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *