Банките са стабилни и печелят

Българската банкова система е стабилна, ликвидна и печеливша, срещу нередовните кредити банките разполагат с достатъчно провизии. Това заяви в интервю за БТА Виолина Маринова – председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България /АББ/ и главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Банковите кредити, които са извън редовно обслужваните, са в рамките на 8,2 процента средно за цялата банкова система, което е едно разумно ниво, посочи Маринова. Тя отбеляза, че срещу нередовните кредити банките разполагат с достатъчно финансови провизии, както изисква наредбата на БНБ. Маринова заяви, че в момента все още няма ясно отчетени данни, за да се каже, че страната е в рецесия.
Следва пълният текст на интервюто:

Какво мислите за намерението на рейтинговата агенция „Мудис“ да преразгледа рейтинга за финансовото състояние на двете български банки – Банка ДСК и Първа инвестиционна банка, заради „възможно влошаване на условията за развиване на дейност в България“?
Всяка банка си е избрала рейтингова агенция, в случая ние работим с „Мудис“. В момента те поставят под наблюдение двете банки поради вероятното влошаване в средата за развитие на бизнеса в България. Тоест, те правят прогноза, че ако бизнес средата в България се влоши, това би застрашило и банките. В случая аз мога да говоря за Банка ДСК. Банката е стабилна и добре капитализирана. Имаме капиталова адекватност в размер на 23 процента, при положение че изискваната капиталова адекватност в България е 12 на сто, а в банковата система към края на март е отчетена капиталова адекватност от 16,5 процента.
В Европа изискването за капиталова адекватност е 8 процента. Ние сме и добре капитализирани. Капиталът на Банка ДСК е над 1,6 милиарда лева. Банката е в много добро състояние по отношение на ликвидността, нямаме причини за притеснения. Качеството на портфейла ни е на нивото, на което е и на цялата банкова система. Има влошаване, но в цяла Европа има влошаване на качеството на портфейлите. Едновременно с това съществува наредба на БНБ, според която формираме провизии при закъснение при обслужване на кредитите. Същевременно наредбата на БНБ, която беше променена, даде възможност на клиентите, имащи задължения към банките, да преструктурират кредитите си, за да могат да обслужват задълженията си, без да страдат клиентите и без да страда банката.

Има ли повод за притеснения по отношение на стабилността на банковата система в страната?
В момента банките в България, и в частност Банка ДСК, са стабилни и няма от какво да се притесняваме. Имаме положителен финансов резултат към тримесечието, банката е стабилна, а това, че е поставена под наблюдение заради външната среда се отнася за всички. Наблюдението, под което е поставена Банка ДСК, ще продължи три месеца и едва тогава ще стане факт оценката на рейтинга на банката.

Какво мислите за прогнозата на „Мудис“, че се очаква влошаване на икономическите показатели в България и съответно на средата за бизнес?
В момента все още няма ясно отчетени данни, за да се каже, че страната е в рецесия. Такива сценарии, базиращи се на навлизането на страната в рецесия, без да има някакви данни за това, може да доведат до погрешни заключения. Да, има данни за забавяне на икономиката у нас, но все пак ние сме с по-добри макроикономически показатели, отколкото някои страни в Европа. Имаме високи валутни резерви, бюджетен излишък. Банковата система отчита печалба, нямаме реализирани загуби, при поддържането на висока ликвидност и капиталова адекватност. Трябва да прибавим и това, че банките са силно регулирани, БНБ ни наблюдава всеки месец, така че няма основания за притеснение.
Резултатите на банковата система и на всяка една банка поотделно, се публикуват на сайта на БНБ. Днес или утре ще излязат резултатите на банковата система за април, които очаквам, че ще бъдат по-добри от тези през март.

Наблюдава ли се тенденция на повишаване на необслужваните корпоративни и потребителски кредити?
В момента нивото на редовните кредити в българската банкова система е 91,8 процента, разликата от 8,2 процента представлява тези кредити, които са извън редовните, като от тях има някои с до 30 дни закъснение, други с до 90 дни закъснение, както и такива с над 180 дни, които вече са в загуба. Този процент е среден за банковата система, но това е едно разумно ниво и имаме достатъчно добри финансови провизии за такава ситуация.
Банковата система е стабилна, ликвидна и печеливша.
Финансовите резултати на банките за първото тримесечие са добри, не отчитат такъв ръст, какъвто имаше в предходни години, когато банковата система беше в подем, но все пак са добри.

Мислите ли, че валутният борд е предимство за българската финансова система?
Моето мнение е, че валутният борд е предимство, а не пречка за България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *