Банките свалят лихвите, но са предпазливи

Въпреки, че септември се приема за начало на новия бизнес сезон след лятната почивка и очакванията за новости са именно тогава, тази година такива нямаше много. Разбира се, нови предложения от банките не липсваха.

Като начало на бизнес сезона корекции имаше при почти всички видове банкови продукти. Независимо, че новостите се ограничаваха до предложения от 2-3 банки, предвид традиционната липса на видима динамика в банковия сектор, можем да отчетем, че банките все пак бяха активни в определена степен, пише в месечни анали на Moitepari.bg.

В подкрепа на тенденцията при депозити, банките през септември продължиха за понижават лихвите. Това предприеха 4 от тях. В същата посока поеха и лихвите по спестовни сметки. Понижения на лихви имаше и при някои потребителски кредити, за жалост предложени от само една банка. При тези продукти банките заложиха на удължаването на промоционални условия. Така постъпиха и при жилищните кредити. Основно бяха продължавани промоции, но въпреки това имаше и новости. Те се изразяваха в подобрени условия по продуктите на три банки.

Банките се въздържаха да променят лихви по срочни депозити през изминалия септември. Едва 4 бяха трезорите, които предприеха промени в тези продукти, като тенденцията на понижаване на дохода от срочен депозит се запази.

Oт 01.09.2013 г. SG Експресбанк промени лихвите по част срочните си депозити. Депозит „SG Гарант“, „Рента“ и „Тактика“ се оказаха с около 0,10-0,20 п.п. По-ниски.

Уникредит Булбанк промени лихвите по част от промоционалните си депозити. Това се случи на 16.09.2013 г. Промоционалните депозити „Donna”, “Рокада“ и „Под ръка“ продължиха продължиха да се предлагат с около 0,20 п.п. по-ниски лихви. Промоционалните условия по срочни депозити на Банката са валидни за депозити, открити до края на годината.

На 11.09.2013 г. Пощенска банка промени лихвите на преобладаваща част от срочните депозити. Банката понижи с около 0,60-0,70 п.п. годишните лихви по „Депозит 2х3“, „Активни пари“ и „Рента“. При стандартните срочни депозити и „Авансова лихва“ понижението беше по-малко, като лихвите спаднаха с около 0,30 п.п.

Piraeus bank също се оказа с нови лихви по срочните депозити от 16.09.2013 г. Трезорът понижи лихвите по депозит „Пиреус Стандарт“, „Пиреус Златен“, 18 и 24-месечните депозити. Понижението на лихвите беше в границите на 0,25 и 0,50 п.п.

Тенденцията на лихвите по спестовни сметки следва тази на срочните депозити, като лихвите плавно продължиха да се понижават. Две бяха банките, които понижиха лихвите по тези продукти през месец септември.

На 11.09. 2013 г. Пощенска банка с нови лихви по спестовна сметка „Активни пари“. Трезорът понижи лихвите. В лева и долари банката понижи с 0,40 п.п. лихвата за всички периоди. В евро понижението беше с 0,20 п.п.

ОББ с нови лихви по спестовните сметки от 16.09.2013 г. Банката понижи лихвите по „Отворена спестовна сметка“. В лева, евро и долари понижението беше с 0,40 п.п.

При потребителските кредити през септември 2 банки удължиха срока на промоционални условия и една подобри значително предлаганите лихви. Изглежда, че и през предстоящите месеци банките ще продължат да подобряват условията си по тези кредити.

Пощенска банка удължи промоцията по потребителските си кредити. Според нейните условия банката събира такса за разглеждане на документи, само ако клиента бъде одобрен. Банката не събира и такса за отпускане на кредит, която е между 1.00 и 1,50% от сумата на кредита. Промоционалните условия са валидни за всички потребителски кредити за физически лица на банката и е валидна до 30.09.2013 г.

ОББ удължи промоционалните лихвени условия на потребителския кредит с фиксирана лихва без поръчител и без превод на работна заплата. Според условията на офертата лихвата е 9,95%.

Fibank подобри условията по потребителските си кредити в сила от 01.09.2013 г. Трезорът понижи с 0,20 п.п. лихвените проценти по кредитите си с превод на работна заплата в лева и евро. Тези пък без превод на трудово възнаграждение по сметка в банката се понижиха с 1,20 п.п. При кредит „Професионалист“ се забеляза минимално влошаване на условията. Банката повиши с 0,30 п.п. лихвите по тези кредити. Малко по-късно банката започна предлагане на нов промоционален кредит „ Отличник“. Лихвеният процент по заема е фиксиран на 6,7% за първите 12 месеца, като банката не събира такса за разглеждане на документи. Промоцията е валидна от 09.09 – 31.10.2013 г.

Банките бяха относително пасивни и заложиха на удължаване на срока на валидност на настоящите им условия по ипотчени продукти. Голяма част от тях бяха валидни до края на месеца и след това бяха продължени до края на годината. Така постъпиха УниКредит Булбанк, Alpha bank по своя продукт „Перфекто” и Алианц Банк България.

Размерът на промените, където ги има, варира от понижение с 0.20 п.п. до повишение с до 0.30 п.п.

Societe Generale Експресбанк коригира лихвите по своите продукти по посока надолу. Кредитите със срок до 20 г. вече се предлагат на клиентите с 0.10 п.п. по-ниска лихва. Тези със срочност над 20 г. – с 0.25 п.п. по-малко. Наред с понижението лихви, банката понижи и таксата за оценка на обезпечението от 120 на 110 лв. Промоционалните условия са в сила до 01.11.

БАКБ беше третата банка с понижения в лихвените нива. Те засегнаха кредитите с фиксирана лихва за определен период, който вече е 3 години, вместо 5 както беше до скоро. Лихвата в този период вече е по-ниска с 0.45 п.п. За оставащия срок лихвата е по-ниска с 0.60 п.п. Минимално беше повишена годишната такса за управление на кредита – с 10 базисни пункта.

Пощенска банка макар също да беше сред удължаващите промоции по своите жилищни и ипотечни кредити, представи на пазара и нов продукт. Това беше „Спестовен жилищен кредит“, който предлага иновативен начин за изплащане на новия дом. Тази възможност се предоставя, ако клиентът има спестявания или други сметки в банката. Колкото е по-голяма наличността по сметките, толкова по-ниска може да бъде лихвата по кредита. Базовата лихва по заема е 6.50% и в зависимост от средномесечният баланс по сметките на кредитополучателя тя може да бъде понижена до 5.90%.

В края на месеца изтече промоцията на Банка Пиреос България без такса за разглеждане на документи за кандидатстване за кредит „Акцент” и „Собствен дом”. Таксата се възстановява в размер на 50 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *