Битовите сметки изяждат 1/5 от дохода

Доходите се повишават с 14.5%. спрямо същия период на 2011 г. Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 53.1% от общия доход. Доходите от работна заплата през третото тримесечие на 2012 г. средно на лице от домакинството са 595 лв., което е с 19.2% повече спрямо същото тримесечие на предходната година. Доходите от пенсии имат ръст от 1.3% средно, не делът им намалява. Общият разход на лице от домакинство се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 12.6%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и за жилище  – 52.6% от всички разходи. Разходите за храна се увеличават с 6.6%, но делът им в домакинския бюджет намалява на 38.9%. Драстично – с 28.3%, растат разходите за дома, които достигат 190 лв. на човек през тримесечието. Тук се включват плащания за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане. Делът им вече надхвърля 18%. Разходите за транспорт също растат много – с 15.9% до 114 лева през тримесечието.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през третото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на кисело мляко – от 7.1 на 7.5 кг, прясно мляко – от 4.5 на 4.6 л, и на месни произведения – от 3.5 на 3.6 килограма. По-чувствително намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 26.5 на 24.6 кг, зеленчуци – 32.1 на 30.1 кг, и на плодове – от 20.5 на 19.1 килограма.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *