Близо 50% спад на българските туристи през първото тримесечие на 2020 г.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2020 г. 490.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания.Преобладаващата част от тях – 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% – само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Туризъм в България – Българо казахстанска търговска камара

14.2% – само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 47.2%.

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 242.8 хил., или 49.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 – 44 години – 87.8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 – 24 години е най-голям – 30.5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 48.3 и 43.4% от тях.

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 581.7 хил., или 95.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98.0%, а на тези в чужбина – 74.7%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 35.2%.

Видове туризъм – Туристически портал на България

През първото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 151.75 лв. в страната и 674.37 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 155.45 лв. в страната и 1 237.85 лв. в чужбина.

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *