БНБ промени своята интернет страница

БНБ направи промени в структурата и съдържанието на своята интернет страница, достъпна на адрес www.bnb.bg. Създава се рубрика „Регистри и услуги”, където ще се предоставя подробна информация за всички регистри, поддържани от БНБ, както и за услугите, които централната банка предлага.

Съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи Българската народна банка (БНБ) води публични регистри на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента и на лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари, както и на техните клонове и представители. Съгласно разпоредбите на Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи, БНБ води публични регистри на платежните институции и дружествата за електронни пари от други държави членки, както и на техни клонове и представители, които извършват дейност на територията на Република България.

Информацията за основния лихвен процент, индексите СОФИБИД, СОФИБОР и ЛЕОНИА, данни за междубанковия паричен пазар и валутния пазар занапред може да бъде намерена в рубрика „Статистика”.

За по-лесен достъп до нормативните актове, свързани с дейността на БНБ, подрубриката „Правна рамка” се разделя на „Национална правна рамка” и „Европейска правна рамка”. В „Национална правна рамка” се публикуват закони, наредби, правилници, указания, заповеди и други актове, приети или издадени от БНБ и други компетентни национални органи. В „Европейска правна рамка” може да се намерят регламенти, регламенти за изпълнение, делегирани регламенти, решения, насоки и препоръки на институции и органи на Европейския съюз.

Съдържанието и обемът на статистическата информация се разширява, като статистическите прессъобщения ще продължават да предоставят актуална и подробна информация, а чрез връзки в дясното поле могат да бъдат намерени подробни методологически бележки. Статистическите публикации на БНБ стават част от подрубрика „Архив на публикации” в рубриката „Изследвания и публикации”.

Бърза справка за новата структура на интернет страницата на БНБ може да бъде направена чрез „Карта на сайта”, достъпна в долната лента на всяка страница от съдържанието на сайта.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *