БФБ ще иска част от депозита си в КТБ по съдебен ред

Квесторите на Корпоративна търговска банка (КТБ) не са уважили иска на Българска фондова борса – София (БФБ) за прехвърляне на вземане (цесия) на цялата сума на депозита на борсата в банката. За непрехвърлената част от вземането по депозита бе направено възражение за включване на БФБ в списъка на лицата с гарантиран размер по влоговете, което не бе уважено от квесторите на банката.

Затова от БФБ обявиха, че ще предявят правата на дружеството по съдебен ред, съгласно действащото законодателство. Става въпрос за сума от 438 хил. лева.

БФБ е уведомена от квесторите на КТБ за осчетоводяването на Договор за прехвърляне на вземане (Договор за цесия), с предмет прехвърляне на вземането й към „Корпоративна търговска банка“ АД, по Договор за едногодишен срочен депозит, в размер на 1 752 хил. лв. и дисконт от 25% (цена от 1 314 хил. лв).

Плащането по Договора за цесия към Борсата е разсрочено на равни вноски за 4 години, а върху остатъчната стойност от главницата след изплащането на всяка вноска, се дължи лихва в размер на 3% на годишна база.

Като дружество с над 50% държавно участие, „БФБ-София“ АД спазва разпоредбите на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги (приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала), уточняват от БФБ .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *