Българите пътуват повече към Латвия, Австрия, Румъния

Увеличение на пътуванията е регистрирано към Латвия – с 33.3%, Австрия – с 26.9%, Румъния – с 18.0%, Украйна – с 10.7%, Гърция – с 8.3%, Белгия – с 6.1%, Великобритания – с 4.9%, Унгария – с 4.5%, и Полша – с 3.2%. Същевременно намаляват пътуванията към Канада – с 87.5%, Норвегия – със 73.9%, Малта – с 57.8%, Литва – с 53.3%, Израел – с 47.2%, Чехия – с 38.3%, Швейцария – с 29.1%, Словения – с 28.4%, и други, съобщиха от НСИ.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия – 38.2%, следвани от пътуванията със служебна цел – 34.9%, гостуване – 26.0%, и други – 0.9%.
Посещенията на чужденци в България през февруари 2011 г. са 291.3 хил. и нарастват с 6.6% спрямо същия месец на 2010 година . Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия – с 9.7%. Нарастват и посещенията със служебна цел, както и транзитните преминавания – съответно с 9.1 и 4.8%. Същевременно спад има при посещенията с други цели – с 4.6%.
Посещенията на граждани от страните – членки на Европейския съюз, през февруари 2011 г. се увеличават в сравнение със същия месец на предходната година общо с 2.2%, като най-голям е ръстът при посещенията от Франция и Кипър – съответно с 23.3 и 12.1%. Намаление е отчетено на посещенията от Нидерландия – с 24.8%, Словения – с 24.0%, Дания – с 22.9%, и други.Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни“ – с 10.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 24.9%, Русия – с 22.4%, и Сърбия – с 16.4%.През февруари 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират тези с цел почивка и екскурзия – 46.6%, следвани от транзитните преминавания – 26.4%, със служебна цел – 14.9%, по други причини – 8.8%, и с цел гостуване – 3.3%.
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват статистически оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни“ са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *