България е едва 23-та в ЕС по развитие на транспорта

България продължава да е сред последните държави в класацията на Европейския съюз (ЕС) по развитието на транспорта. Страната ни се нарежда едва на 23-то място от 28-те държави в общността, сочат данните на еврокомисията от информационното табло за транспорта, разпространени вчера. Въпреки европейското финансиране, което България получава за транспортната инфраструктура, инвестициите продължават да са недостатъчни.

Въпреки европейското финансиране, което България получава за транспортната инфраструктура, инвестициите продължават да са недостатъчни. Най-големият проблем обаче остава фактът, че броят на смъртните случаи у нас е сред най-високите в Европа. Загиналите на пътя се увеличават в сравнение с предходната година. Удовлетвореността на потребителите от градския и железопътния транспорт е почти в дъното на класацията. Пътуващите са доволни само от качеството на въздушния транспорт, което е над средното за ЕС.

В изследването са включени показатели в общо 29 категории. Холандия заема челно място в класацията с високи резултати в 16 категории, следвана от Швеция, Финландия, Великобритания и Дания.

Като цяло конкурентоспособността на българския вътрешен транспортен пазар се оценява положително, но само по отношение на железопътните товарни превози. При жп превозите на товари се смята, че пазарът е отворен за конкуренция, защото 44.7% от операторите са различни от основния – държавния превозвач „БДЖ Товарни превози“, който е на загуба от години и се подготвя за приватизация. По този показател България се нарежда сред четирите най-добри държави от гледна точка на конкуренцията в ЕС.

Пазарът за превоз на пътници обаче все още е обект на монопол, защото основният превозвач остават „Българските държавни железници“. Като цяло местните транспортни компании бележат ръст в дейността си и наемат нови служители. Статистиката сочи, че делът на заетите лица в бързо развиващи се транспортни предприятия е втори по размер в ЕС. Делът на жените, заети в сектора на транспорта, също е много близък до средната стойност за ЕС.

По отношение на инвестициите транспортната инфраструктура у нас попада доста ниско в класацията, но все пак тенденцията като цяло е положителна. Разходите за транспорт на глава от населението се изчисляват на 600 евро на човек, а финансирането от ЕС за транспорта за периода 2007- 2013 г. е за близо 1.5 млрд. евро.

Основните транспортни коридори, които минават през страната ни, са изградени на ниво, далеч под средното за ЕС, сочи още анализът. Това се отнася за всички видове транспорт с изключение на вътрешните водни пътища, които са завършени на 100% (става дума за корабоплаването по Дунав и Черно море). Средните темпове за нарастване на вноса и износа по море са се подобрили леко, но все още са сред най-бавните в ЕС.

Висок е делът на електрифицираните железопътни линии – над 71%. Страната ни увеличава и общия дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на гориво за транспорт. Делът на новорегистрираните автомобили, използващи алтернативни горива, е близък до средния за ЕС. Нивото на транспониране на директивите, свързани с транспорта, е 97%. В края на юли 2015 г. България има и относително малко на брой висящи дела за предполагаеми нарушения на правото на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *