България е последна по иновативност в ЕС

Същевременно положението ни се влошава спрямо предходното проучване на Комисията. Тогава София е била на предпоследно място, а Латвия последна. Страната ни е под средното ниво за Съюза, като другите държави с недобро представяне от тази категория са Полша, Латвия и Румъния.
Освен това отбелязания от страната ни напредък за периода 2008 – 2013 г. един от най-ниските сред държавите от ЕС – в рамките на 0,6%. Тук средното ниво за ЕС е 1,6%, като Естония е абсолютният лидер – напредък в сферата на иновациите от 7,1%.
Иновативната разделена Европа
На фона на затрудненото икономическо положение в Европа, Старият континент остава разделен и в сферата на иновациите.
Постиженията в тази област в Европейския съюз се подобряват от година на година въпреки икономическата криза, но разликата в нивото на отделните страни в тази област се увеличава, отбелязват от ЕК.
Докато в най-развитите в иновативно отношение държави резултатите са се подобрили, в други не е бил постигнат напредък. Общата класация в рамките на Съюза остава относително стабилна – Швеция е начело, следвана от Германия, Дания и Финландия.
Същевременно Естония, Литва и Латвия отбелязват най-голям напредък в сравнение с миналата година. На фона на икономическите проблеми на Кипър и Гърция, двете страни отбелязват спад на иновативната дейност.
Двигатели на развитието на иновациите в ЕС са малките и средните предприятия и въвеждането на иновациите на пазара, заедно с отличните научноизследователски системи. Въпреки това спадът в бизнес инвестициите и инвестициите на рисков капитал през периода 2008—2012 г. е оказал отрицателно въздействие върху резултатите в областта на иновациите, показва анализа на ЕК.
„Резултатите от тазгодишното проучване показват, че икономическата криза е повлияла негативно върху иновационната дейност в някои части на Европа. Инвестициите в иновации са от решаващо значение, ако искаме да запазим конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб и да възстановим растежа в Европа. Трябва да насърчаваме предприемачеството, тъй като МСП са основната движеща сила за иновациите“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни.
„Иновациите сега трябва да бъдат в центъра на всички политически програми на държавите членки. От последния доклад за състоянието на Съюза за иновации, също публикуван днес, става ясно, че през 2012 г. сме постигнали напредък в някои важни сфери, като например единния патент и въвеждането на нови правила за фондовете за рисков капитал, но е необходимо да постигнем повече, за да избегнем разделението в Европа по отношение на иновациите“, каза от своя страна европейският комисар по въпросите  на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин.
Според Българската стопанска камара (БСК) повече инвестиции за образование, наука и иновации и по-малко държава в икономиката са ключовите предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на България. По данни на Камарата процентът на усвояване на средствата за иновации, предвидени в Оперативна програма „Конкурентоспособност“ е 3,7%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *