България остава под наблюдение

България остава под наблюдение заради икономически дисбаланси, съобщи Европейската комисия. През април регулаторът установи макроикономически дисбаланси в България, свързани най-вече със задлъжнялостта в корпоративния сектор и продължаващото приспособяване на външните позиции, конкурентноспособността и трудовия пазар.

В новия си доклад ЕК отбелязва, че няколко индикатора са над установения праг, включително международната инвестиционна позиция и безработицата. Външните риускове са намалени спрямо предишните няколко години, но отрицателната международна инвестиционна позиция остава сериозен проблем, докато нетният външен дълг е значително по-нисък предвид потока на преките чуждестранни инвестиции.

Освен това, както дефицитът в международната инвестиционна позиция, така и нетният външен дълг са с тенденция към намаляване, стимулирани от приспособяването на текущата сметка към баланс и трайният положителен принос на преноса на капитали.

Корекцията на текущата сметка е в общи линии нециклична и има сравнително слабо въздействие върху икономическата активност. Индикаторите, свързани с цените и конкурентноспособността, продължават да се подобряват и в бъдеще ще подкрепят увеличаването на износа. Продължава намаляването на задлъжнялостта в частния сектор.

Нефинансовият корпоративен дълг е относително висок в България в сравнение с подобни на нея страни, макар че голяма част от него е резултат от трансгранични междуфирмени заеми. Трудовият пазар остава слаб, а безработицата, включително младежката и дълготрайната, продължават да се увеличават, макар и по-бавно през 2013 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *