България трябва да премине от кохезия към повече конвергенция в ЕС

При европейската интеграция терминът икономическа кохезия означава постигането на еднородна структурата на икономиката на отделните държави-членки и региони.

 

Има разлика между термините кохезия и конвергенция. Кохезията показва сходство на структурите, а конвергенцията е сходство на процесите. Най-силна е икономическата кохезия в Западна Европа, скандинавските страни и части от Централна Европа. В резултата на кохезионната политика на ЕС нараства и икономическата кохезия в Източна Еврола, но по-бавно като догонващо развитие, например България.

Колкото по-голяма е икономическата кохезия, толкова по-сходна е и структурата на доходите. Сега за България следва от кохезия към повече конвергенция в ЕС. Цялата логика на ЕС следва принципа на конвергенция и защита. България трябва да направи така, че влизането в Еврозоната да стане цел №1. Най-малко на всеки 2 години ЕЦБ и ЕК разглеждат дали държавите членки извън еврозоната (така наречените „държави членки с дерогация“) отговарят на критериите за конвергенция и следователно са готови да въведат еврото.

Всяка една от тях изготвя доклад за конвергенцията, в който излага своите констатации. Докладите се представят на Съвета на ЕС за разглеждане и последващи решения. ЕЦБ и Комисията могат да изготвят подобен доклад по всяко време по искане на държава от ЕС, която желае да се присъедини към еврозоната, като в докладите за конвергенцията се прави оценка на ситуацията. Само чрез членството си в Еврозоната България може да усили скоростта на конвергенцията си към стандарта на живот в ЕС. Така България ще се развива по-бързо и ще привлича много повече преки инвестиции. Членството на България в Еврозоната ще е една реална конвергенция в ЕС.

 

 

 

 

Румен Гълъбинов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *