Валутните резерви на БНБ на дъното от 18 месеца

Валутните резерви на БНБ намаляват до 22,47 млрд. лв. към 20 март 2009 г., което е 18-месечно дъно, тъй като за последно такива са били активите на БНБ преди 15 септември 2007 г. За последните 24 месеца обаче активите на БНБ се увеличават с 28%, а за последните 36 месеца отчитат ръст от 64%.
Намалението на валутните резерви на БНБ е реализирано за 5 месеца, след 17 октомври 2008 г., когато активите на управление Емисионно са за 29,64 млрд. лв. Спадът от тогава е с 24,2% или 7,17 млрд. лв.
За намалението от последните 5 месеца способстват основно големите правителствени харчове в края на 2008 г., част от които харчове, бяха наречени антикризисни.
От 17 октомври 2008 г. до 20 март 2009 г. фискалният резерв в БНБ намалява с 4,46 млрд. лв., или 62,2% от намалението. Основната част от тези средства, или 4 млрд. лв., бяха похарчени в периода ноември-декември, когато държавата традиционно харчи реализирания свръхизлишък.
С 2,78 млрд. лв. намалява депозитът на търговските банки в БНБ, като тук влизат минималните задължителни резерви. Сумата е 38,8% от намалението на резервите на БНБ. Причината е промяната на два пъти на наредбата за минималните задължителни резерви (МЗР), която първо призна кешовите наличности на банките за резервни пари, а впоследствие намали процента на МЗР от 12% на 10% за привлечения от България ресурс и на 5% за привлечения от чужбина ресурс. На 0% пък бе намалена ставката за ресурс, привлечен от държавата. „Може да насочим фискален ресурс към някои финансови институции“, каза на 16 октомври премиерът Сергей Станишев и с промяната на наредбата за МЗР в частта за държавните депозити това става по-евтино за банките.
За последните 5 месеца банкнотите и монетите в обращение намаляват със 740 млн. лв. до 7,96 млрд. лв.
В баланса на БНБ има и увеличения за последните 5 месеца. Със 113 млн. лв. до 350 млн. лв. се увеличава депозитът на Други депозанти, като тук например влиза депозит от фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Значителен ръст от 700 млн. лв. до 3,48 млрд. лв. отчете балансът на управление Банково, част от валутните резерви на БНБ (управление Емисионно). Ръстът се дължи на увеличение на резервите и неразпределената печалба на БНБ.
Къде отидоха валутните резерви?
Намалението на валутните резерви със 7,17 млрд. лв. (3,67 млрд. евро) е покрило отрицателния общ платежен баланс на страната в последните месеци. Само за декември дефицитът по платежния баланс е 1,6 млрд. евро, за януари е минус 735 млн. евро, а за февруари и март до момента активите на БНБ намаляват с 1,2 млрд. лв., което индикира нов отрицателен платежен баланс от 0,6 млрд. евро. За октомври 2008 г. отрицателния платежен баланс бе за 535 млн. евро, а за ноември 2008 г. положителен в размер на 49,1 млн. евро.
Изменението на активите на БНБ обаче не е равно на общия платежен баланс за съответния месец, защото върху активите на БНБ освен тегления и вноски на валута влияят и преоценки на портфейла от ценни книжа, злато и други активи. Общият платежен баланс е съставен както от всички операции, включително внос, износ, преки инвестиции, дългово финансиране, трансфери от и към България и други.

investor.bg
финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *