Вече е окончателно – виното задължително ще се произвежда от грозде

Част от промените постановяват, че за да се определя един продукт като „вино“, той задължително трябва да е произведен от грозде.
 
С новият закон се въвеждат нови категории лозаро-винарски продукти. Това са вината със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортовите вина. В тази посока са определени четири основни категории вина – такива със ЗНП, със ЗГУ, сортови вина без ЗНП и ЗГУ и вина без ЗНП и ЗГУ.
За да попадне един продукт в категорията „вино със ЗНП“, е необходимо той да бъде произведен в специфична географска среда, която, с присъщите си природни и човешки фактори, обуславя „основно или изключително“ качеството и характеристиките на виното. Гроздето, от което то е произведено трябва да „произхожда изключително“ от тази среда (район, микрорайон или местност).
Виното със ЗГУ пък е вино, което притежава „специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход“. За тази цел най-малко 85% от използваното грозде трябва да произхожда от съответната географска среда.
Сортовите вина са вина, които не са произведени в географски райони от такъв тип. Те носят наименование на винен сорт лоза и/или година на реколта. Освен това се предлагат на пазара след регистрация на производителите им и получаване на удостоверение за производство.
Всички останали вина, които не отговарят на изброените условия, попадат в четвъртата категория – „вина без ЗНП и ЗГУ“.
Другите промени в Закона са свързани с въвеждането на единни документи за водене на технологичен контрол, които се изискват от различни контролни органи. Целта им е да облекчат производителите, се казва в съобщението на ИАЛВ.
От Агенцията добавят, че съгласно изискванията на новия ЗВСН ще бъде извършена пререгистрация на гроздо- и винопроизводителите, вписани в регистъра по чл. 40, ал. 1 от отменения Закон за виното и спиртните напитки. Това ще стане в срок до 16 март 2013 г.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *