Взаимните фондове набират скорост, активите им се учетворяват за 2005

Взаимните фондове набират скорост, като тенденциите са добри и за следващите четири години, заявиха днес от ръководството на Елана на пресконференция, на която бе представен първият български взаимен фонд за инвестиции в евро.

От началото на годината броят на взаимните фондове е нараснал от 6 на 15 взаимни фонда, чиито общи активи са се повишили над четири пъти от около 30 млн. лева до над 130 млн. лева за посочения период.

В същото време значително нараства и броят на индивидуалните инвеститори в тях, като отбелязаното увеличение е от около 2000 до над 8000, казаха още от Елана.

За бума при инвестиционните фондове съдействат няколко фактора, като сред тях са синхронизирането на родното законодателство с това на ЕС по отношение на взаимните фондове, както и промените в закона, приети през тези дни, които приравняват взаимните фондове с инвестиционните дружества по отношение на данъчното им третиране.

С други думи се въвежда нулева данъчна ставка за капиталовите печалби на инвеститорите при инвестиране в тези фондове.

Положителните черти на взаимните фондове бяха обобщени в следните направления – професионално управление, прозрачност и ясно обособени правила, заложени още в проспектите на дружествата, възможност за участие с малки суми до размера на закупените дялове, както и значителната стабилност на този вид инвестиции, които носят на инвеститорите по-висока доходност от алтернативните банкови депозити.

В същото време тенденциите за развитието на взаимните фондове остават добри с перспективите на страната ни за влизане в ЕС през 2007 или най-късно през 2008 година, смята изпълнителният директор на Елана Камен Колчев.

България все повече ще се доближава до страните от ЕС, където структурата на спестяванията са разпределени по следния начин – в инвестиционни фондове около 22%, инвестиции в имоти до 36%, застраховки и пенсионни фондове до 22%, налични средства и банкови депозити до 20%.

Естествено страната ни все още значително изостава по отношение на посоченото разпределение, като все още близо две трети от спестяванията са в банкови депозити, но мнението е, че тази тенденция трайно ще се промени през следващите няколко години.

Към декември 2005 година близо 10 млрд. от общите спестявания на българите са в банкови депозити и едва 200 млн. лева са тези в инвестиционни фондове.

Според прогноза на Елана тенденцията е средствата в инвестиционните фондове да достигнат 500 млн. лева през следващата година и да нарастват с по 500 млн. лева всяка година, достигайки 2 млрд. лева през 2009 година, или ръст от близо 10 пъти в сравнение с тази година.

От тези 2 млрд. лева в инвестиционни фондове около половината ще се падат на взаимните инвестиционни фондове, смятат още от Елана.

Днес е и първият ден на търговия на фондовата борса на дяловете от първия български фонд за инвестиции в евро – Елана Балансиран евро фонд. Според проспекта на дружеството фондът ще инвестира до 80% в активи с фиксирана доходност, сред които ДЦК, общински и корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.

В проспекта е залегнало още, че до 60% от активите могат да се инвестират по преценка на управляващото дружество в ликвидни акции на българския пазар. До 20% могат да се инвестират в чуждестранни финансови активи с фиксирана доходност и до 10% в други чуждестранни финансови инструменти.

От Елана обявиха, че дружеството е естествено продължение на досегашния Елана Балансиран евро портфейл, който за последните три години е удвоил вложените в него средства на инвеститорите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *