Все повече ферми инсталират системи за безплатна енергия на място

Всеповече селскостопански производители в Европа и Северна Америка използват иновативнисистеми, за да генерират на място електричество от биогаз, получен при преработката на животински тор и други органични земеделски материали.
В Европейския съюз, където селското стопанство дава 9% от емисиите на вредни парникови газове (по данни на Европейската екологична агенция), страните членки непрекъснато са насърчавани да разширяват употребата на когенерационни технологии, за да редуцират различните по вид индустриални източници на емисии от газ метан, включително и в земеделския сектор.
Торът от 2500 крави, 15 000 прасета и 300 000 пилета може да даде достатъчно биогаз, за да се захрани една от когенерационните единици Йенбахер на General Electric, произвеждаща 500 киловата – което е достатъчно за захранване с електричество на повече от 900 домакинства в Европейския съюз.
Двигателите Йенбахер (Jenbacher) със сертификат ecomagination генерират енергия на място (в самите си ферми) от богат на метан биогаз, който се получава при разлагането на органични материи, включително животински тор и маслени култури, използвани за добив на биогорива.
Въпреки че тази практика е по-широко разпространена в Европа, все по-голям брой фермери в САЩ и Канада инсталират подобни системи.
Чрез производството на биогаз от животински тор, като заместител на традиционните изкопаеми горива, се избягва всякакво допълнително замърсяване на атмосферата с парникови газове. Освен това фермерите имат допълнителна изгода от крайния продукт от преработката на биогаза – те получават висококачествен земеделски тор, който неутрализира киселинните нива и е почти без миризма. Използването на такъв вид тор, вместо оригиналния животински отпадък, се отразява положително и на чистотата на водата в районите с активно земеделие.
В условията на непрекъснато намаляващи резерви от изкопаеми горива, тази система предоставя много атрактивна възобновяема алтернатива. Използването на животински отпадъци за производство на биогаз дава на фермите още един начин да намалят разходите за дейността си, както и емисиите на вредни парникови газове, обяснява Пради Ияники, главен изпълнителен директор на звеното на GE Energy, което отговаря за разработването и производството на газовите турбини Йенбахер.
През април 2009 г. се навършват три години от инсталирането и пускането в употреба на една от системите Йенбахер, работещи с гориво от биогаз, във фермите „Норсуис“ в Райс Лейк, щата Уисконсин в САЩ – един от щатите с най-голямо производство на мляко и млечни продукти.
Млечната ферма, където се отглеждат 1100 крави, използва 848-киловатова система с комбинирана генерация на топлина и електричество, в която горивото се получава от биогаз, добит от смес от кравешки тор и други отпадъци. Произведеното електричество се подава към електропреносната мрежа и може да задоволи нуждите от ток на около 600 американски домакинства.
В същото време генерираната топлина се подава през топлообменници и се употребява за по-бързото изпаряване на биогаза от торта и другите отпадъци. Твърдите остатъци от процеса се използват за настилка на добитъка, като заместител на дървени стърготини, слама или пясък.
В областта на газовите двигатели Йенбахер на GE Energy е водещ производител да захранвани с газ пакети от генератори и когенерационни турбини за производство на енергия. Газово-турбинната технология на GE позволява използването на двигатели за производство на електричество с капацитет между 0,25 и 4 мегавата и може да оперира с широка гама от газове, като в същото време осигурява високи нива на ефективност, трайност и надеждност.
Що се отнася до технологията Йенбахер – тя вече е завоювала първостепенни позиции в много европейски страни, където са инсталирани и работят над 1100 турбини на биогаз, включително в Германия (държавата в Европа с водещо място в приложението на Йенбахер системите), Австрия, а в последно време и в проекта „от биомаса към енергия“, внедрен в Лимена, Североизточна Италия.
През 2008 г. оборудване Йенбахер на GE беше монтирано и пуснато в действие за преработката на селскостопански отпадъци в мандрата Baita del Latte в Лимена, Италия. Мощностите там произвеждат 1,06 мегавата електричество. Проектът има за върховна цел да предотврати ежегодното изпускане в атмосферата на 5000 тона въглероден диоксид.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *