Възстановиха близо 1 млрд. лв. ДДС за два месеца

Държавата е възстановила през първите два месеца на годината близо 998.24 млн. лв. данък добавена стойност (ДДС), показва справката на Националната агенция за приходите. През януари 2014 г. 8269 фирми са получили дължимия им ДДС за малко над 514.8 млн. лв. Възстановената сумата през януари 2014 г. е със 97 млн. лв. по-малко в сравнение с януари 2013 г., когато възстановеният данък е бил 612.3 млн. лв. и се дължи на факта, че през декември 2012 г. фирмите са получили само 239 млн. лв., а останалата част от дължимия им данък е бил задържан и изплатен през януари 2013 г. През декември 2013 г. НАП възстанови на бизнеса 541.8 млн. лв., като по този начин за пръв път от няколко години държавата издължи всички плащания по ДДС на дружествата, без тези, по които има действащи ревизии. От 1 юли 2013 г. възстановяването на данъка се извършва по строги правила, съобразно нормалната икономическа логика и по поредност на постъпилите справки-декларации, а не на произволен принцип, което прави държавата коректен и предвидим партньор на бизнеса. През януари 2014 г. на 7774 фирми или 94% от общия им брой, възстановените от държавата суми са до 100 000 лв. Данните за февруари показват, че възстановения ДДС на 7812 компании е в размер на 483.4 млн. лв., което е със 175 млн. лв. повече в сравнение с февруари 2013 г. През втория месец на 2014 г. 7344 компании или 94% от общия им брой, са получили суми по ДДС в размер на до 100 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *