Вътрешният пазар излиза от кризата

Възстановяването на вътрешния пазар продължава. През декември оборотът на търговците на дребно нараства с 0.4% спрямо предходния месец. На годишна база увеличението е с 5.6%. За този ръст допринасят различни фактори. Спадът на потребителските цени с 1.6% през миналата година, намаляването на лихвите по потребителските кредити и засилването на оптимистичните очаквания за икономическия растеж и инвестициите в България, дават подкрепа на търсенето.

През декември 2013 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 2.0%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 1.2%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 1.0% и в търговията на дребно с разнообразни стоки – с 0.6%.

Намаление е регистрирано в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 3.9%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 1.5% и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с по 0.8%.

На годишна база оборотът нараства в почти всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 16.3%, в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 15.0%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 13.4% и в търговията на дребно с разнообразни стоки – с 10.2%. Намаление е отчетено само в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 4.6%.

Увеличението на крайното потребление в страната, на фона на рекордните нива на депозитите в банковата система, дава изключително добри предпоставки за покачване на инвестициите и създаване на нови работни места. Налице е достатъчна ликвидност и кредитен ресурс, при растящ пазар. Това съчетания би трябвало да върне икономиката в пътя на растежа, като прогнозите на правителството за 2014 г. за ръст на брутния вътрешен продукт от 1.8% могат дори да се окажат песимистични.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *