Газовият интерконектор България – Гърция получи разрешение за строеж на гръцка територия

Гръцкият министър на енергетиката и околната среда Йоргос Статакис предостави на междусистемната газова връзка Гърция-България инсталационно разрешение за започване на строителство на територията на Република Гърция, съобщи смесеното дружество Ай Си Джи Би, което изпълнява проекта. Решението ще бъде публикувано в гръцкия държавен вестник през идните няколко дни, като ще се счита влязло в сила от датата на публикуването.
Ключовото разрешение бележи важен напредък и потвърждава вече издадения инсталационен акт на територията на Република Гърция и съответстващото разрешение за строеж на територията на Република България от септември 2017 година.
Решението, както и придобиването на основните имоти в района на град Комотини, са предпоставка за успешното начало на строителството на интерконектора Гърция-България на територията на Република Гърция.
Последната стъпка, свързана с получаване на разрешителни преди започване на строителните работи, е придобиване на лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа, който се очаква да бъде издаден от гръцкия енергиен регулатор РАЕ (RAE) във втората половина на 2019 година.
Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се изпълнява от смесеното инвестиционно дружество Ай Си Джи Би АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД с дял от 50 процента и Ай Джи Ай Посейдон (IGI Poseidon) с дял от също 50 процента. Ай Джи Ай Посейдон e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация ДЕПА (DEPA S.A.) и италианската енергийна група Едисон (Edison SpA).
Газопроводът IGB трябва да свърже гръцката и българската газопреносни системи. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата – 32 инча, а проектният капацитет – до 3 млрд. куб метра годишно в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб метра годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.
Има подписан меморандум за разбирателство между Ай Си Джи Би АД и ТАП (TAP AG) за съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на интерконекторния газопровод с Трансадриатическия газопровод (ТАР).

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *