Данъкоплатците пак ще се бръкнат за загубени дела в европейските съдилилища

Част от присъдите са за нарушения на правото на собственост, на съдебен процес в разумен срок и подслушване. Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ/ по девет жалби срещу България.

Става въпрос за делото „Агромодел“ ООД и Миронов срещу държавата, както и по делата, заведени от Георги Йорданов, Цоньо Цонев, Донка Стефанова, Антонови и Ангел Станчев.
Фирмата „Агромодел“ ООД ще получи 6000 евро обезщетение. Нейният управител се оплаква от
отказа на българските съдилища
да разгледат иска му по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, заведен срещу прокуратурата, с мотив неплатена съдебна такса.

ЕСПЧ вече се е произнасял, че общата забрана да се разреши освобождаване от плащане на съдебни такси представлява проблем, тъй като държавата не изпълнява задължението си да регламентира правото на достъп до съд.

Георги Йорданов, осъден на доживотен затвор за тежко тройно убийство, твърди, че е направен
запис на разговор с адвоката му.
Според ЕСПЧ това е станало в нарушение на редица вътрешноправни норми и българският съд е констатирал незаконосъобразността на подслушването.
Самият факт, че записът на разговора е останал в съдебното досие дори след като формално е бил изключен от доказателствата по делото, прави неефикасни процедурните гаранции, необходими за реалното изпълнение на правото на зачитане на личния и семеен живот.
Присъденото обезщетение е 1000 евро за неимуществени вреди и 1750 евро за разходи и разноски.
Нарушение на същото право
е констатирано и в случая на неколкократно задържания в затвора в Ловеч Цоньо Цонев, чиято кореспонденция с близките му, неговия адвокат и различни държавни институции е била системно контролирана. Присъденото му обезщетение е 1000 евро.
По делото на Донка Стефанова срещу България е констатирано нарушение на
правото на съдебен процес в разумен срок.
След претърпяна катастрофа тя получава средна телесна повреда и завежда гражданско дело за обезщетение, продължило повече от пет години.
Според ЕСПЧ това е неоправдано дълго за случай, който не представлява никаква правна и фактологическа сложност.
Присъденото обезщетение е 512 евро за неимуществени вреди и 400 евро за разходи и разноски по делото.
На Костадин и Стефка Антонови е признато
нарушено право на собственост.
Имотът им в Попово е отчужден през 1998 г., а те са обезщетени с жилище едва през 2007 г.
Обезщетението им е от 6000 евро за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
По делото „Станчев срещу България“ ЕСПЧ прие, че българската държава е
нарушила правото на обжалване в наказателното производство.
Ангел Станчев се оплаква, че не е имал възможност да обжалва решението на районен съд за задържането му за пет дни за дребно хулиганство и че е бит от полицаи по време на ареста.
Признато е нарушение само по първото оплакване, за което присъденото обезщетение е 1000 евро за неимуществени вреди и 1200 евро за разходи и разноски по делото.
Още три ще приключат с едностранни декларации.
Такива декларации се правят в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението.
Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.
По този начин ще приключат делата по жалбите на Йорданова и др., на Иванов и на Трифонови срещу България.
В първите два случая е нарушено правото на съдебен процес в разумен срок, а в третия – на ефективни правни средства за защита. Жалбоподателите ще получат съответно 3500 евро (общо), 1500 евро и 3700 евро за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делото.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *