Депозитите забавят ръст

Нарастването на депозитите се забавя, спестяванията на домакинствата два пъти повече тези на бизнеса. Леко повишение на кредитирането, а просрочените заеми продължават да намаляват. Това показват обявените от БНБ данни за паричната статистика през август 2017 година.

Спестяванията

Депозити на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 46.106 млрд. лв. (47% от БВП) в края на август 2017 година. Те се увеличават с 5.4% спрямо същия месец на 2016 г., но спрямопредходния месец уверичението се забавя (5.3% годишно нарастване през юли 2017 година отчете БНБ).

В края на август 2017 г. депозитите на неправителствения сектор6 са 70.379 млрд. лв. (71.7% от БВП), като годишното им увеличение е 6% (5.4% годишно повишение през юли 2017 година). Спестяванията на Нефинансови предприятия са 20.919 млрд. лв. (21.3% от БВП) в края на август 2017 година. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 11.1% (10.3% годишно повишение през юли 2017 година). Прави впечатление, че в номинално изражение спестяванията на бизнеса, без фнансовите предприятия, са почтидва пъти по-малко от тези на домакинствата.

В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 13.2% на годишна база през август 2017 година (17.7% годишно понижение през юли 2017 г.) и в края на месеца достигат 3.353 млрд. лв. (3.4% от БВП).

Заемите

Кредитите за oомакинствата и НТООД са 19.372 млрд. лв. (19.7% от БВП) в края на август 2017 година. Спрямо същия месец на 2016 г. те се увеличават с 5.7% (5.5% годишно повишение през юли 2017 година).

В края на август 2017 г. жилищните кредити са 9.225 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 5.4% (4.9% годишно увеличение през юли 2017 година). Потребителските кредити възлизат на 7.703 млрд. лв. и се увеличават с 5.4% спрямо август 2016 г. (4.9% годишно повишение през юли 2017 година). На годишна база другите кредити9 се увеличават с 39.8% (45.8% годишно повишение през юли 2017 г.), като достигат 1.155 млрд. лева.

В края на август 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 52.522 млрд. лв. (53.5% от БВП) при 52.461 млрд. лв. към юли 2017 г. (53.5% от БВП). През август 2017 г. те се увеличават на годишна база с 4.6% (4.5% годишно повишение през юли 2017 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 112.6 млн. лева. На годишна база продадените кредити8 от Други ПФИ са 165.3 млн. лв. (в т. ч. 3.4 млн. лв. през август 2017 година), а обратно изкупените кредити – 52.7 млн. лв. (в т. ч. 4.7 млн. лв. през август 2017 година).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.8% на годишна база през август 2017 г. (2.8% годишно повишение през юли 2017 г.) и в края на месеца достигат 31.238 млрд. лв. (31.8% от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.912 млрд. лв. (1.9% от БВП) в края на август 2017 година. В сравнение с август 2016 г. те се увеличават с 27.6% (28.5% годишно повишение през юли 2017 година).

Активите

Нетните вътрешни активи са 51.066 млрд. лв. в края на август 2017 година. Те се увеличават с 9% спрямо същия месец на 2016 г. (10.1% годишно повишение през юли 2017 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 52.051 млрд. лв. и нараства спрямо август 2016 г. със 7.2% (8.1% годишно увеличение през юли 2017 година). През август 2017 г. вземанията от неправителствения сектор7 се увеличават с 4.7%, достигайки 53.683 млрд. лв. (4.8% годишно увеличение през юли 2017 година), информира infostock.bg.

Нетните чуждестранни активи са 51.852 млрд. лв. в края на отчетния месец при 50.096 млрд. лв. в края на юли 2017 година, като нарастват с 2.4% в сравнение с август 2016 г. (0.2% годишно повишение през юли 2017 година). През август 2017 г. чуждестранните активи се увеличават с 2.9% (1.5% годишен ръст през юли 2017 г.), като достигат 61.058 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.206 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 5.3% (8.8% годишно повишение през юли 2017 година).

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *