Дигиталният маркетинг е „локомотив“ на фирмената стратегия

Всяко стратегическо планиране започва с анализ, който се опира на три основни въпроса: „Къде трябва да се насочат усилията на фирмата и защо?“, после „С какво разполага фирмата?“ и накрая „Съответстват ли с основоположните компетенции на фирмата на позицията, която тя заема?“.

Първият въпрос ни отвежда до същината на това как фирмата прави бизнес, как създава продажби и печалба. Търсейки отговор на този въпрос, фирмата полага усилия да се концентрира върху стратегии, които водят до най-голяма финансова изгода.

Вторият въпрос поставя ударението върху вътрешните способности, качества и силни страни на компанията. Проспериращите фирми притежават набор от множество умения и технологии, които въздействат върху техните разнообразни стратегии. Освен основните си компетенции отделните компании притежават уникални способности, които не могат да бъдат лесно копирани от конкурентите, като установена пазарна ниша, силен бранд или надеждна репутация.

Третият въпрос има отношение към идеята как организациите могат да се фокусират върху онези техни способности, които създават добри възможности в по дългосрочен аспект. Фирмите трябва да се въздържат от усилия в маркетингови позиции, които не могат да поддържат, както и не трябва да влагат ресурси в развитие на компетенции, от които да нямат достатъчно конкурентоспособност. Подходящ пример е стратегията на „Amazon.com” . Amazon е в състояние да използва системите, които вече разполага за разработване на нови продукти, за успешното им налагане на пазара и за доставката им до потребителите. Компанията притежава сложна, технологична и бизнес инфраструктура. Уменията да се предлагат продуктите и организира пласмента им не са не по-малко важни от клиентската й база. Нещото, което отличава Амазон от нейните конкуренти, е комбинацията от ефикасни web-базирани процеси, система за приемане на заявките и изпълнение на поръчките, както и обслужването на клиентите.

Фирмата се опитва да използва в максимална степен информацията за потребителя, с която разполага. Решенията, отнасящи се до планирането на маркетинга, се предхождат от други, които са свързани с бизнес стратегията. Поради тази причина задачата и управлението на директния маркетинг е така да се управляват продажбите, че да се достигне равнището, определено от самата бизнес стратегия. Така маркетингът допринася за оценката на потенциала за продажби и печалба на фирмата. След като са определени целта и стратегията на компанията, задачата на директния маркетинг е да допринесе за тяхното оптимално реализиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *