Договорени 30 % и изплатени 7% от парите за ОП

Договорени общо  по оперативните програми на ЕС са  30 % от бюджета им и с около 7 % реално изплатени средства в края на 2016 година. Това изтъкна пред журналисти в Министерския съвет Малина Крумова, служебен заместник министър-председател по европейските фондове.Можем да откроим доста доброто изпълнение на някои от оперативните програми. Например оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, където вече са договорени 44 процента от планираните средства и са разплатени 12 процента от тях. В оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ са договорени 43 процента, а реално изплатените средства са девет процента, оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е с 37 процента договорени и 10 процента реално изплатени средства. Оперативната програма за развитие на селските райони също се развива добре, там са договорени 17 процента и реално изплатени суми в размер на 6,5 процента от бюджета, добави Крумова.
Миналата година беше доста активна за управляващите органи, които трябваше да отчитат свършеното през предходния програмен период /2007 – 2013 г./ и същевременно да гарантират разработването на системи за управление и контрол на новия програмен период, каза Малина Крумова.
Задачите които си поставяме, са да затворим в рамките на нашето управление всички предварителни условия за усвояването на еврофондовете. Изключение прави единствено предварителното условие по инфраструктурата за научни изследвания и иновации, тъй като е необходимо приемането от Народното събрание на Стратегията за развитие на научните изследвания, каза Крумова. Може да има забавяния и в сектор „Транспорт“ тъй като те са свързани с приемането на „Интегрирана транспортна стратегия 2030“, която е в процес на разработка.
Друга наша задача е опростяването на правилата и процедурите за изпълнението на проектите по еврофондовете, добави служебният вицепремиер. Това е от ключово значение за намаляване на административната тежест за бенефициентите и улеснява достъпа да европейските средства.
Искаме да продължим добрия диалог с Европейската комисия, каза Крумова. Заместник министър-председател по европейските фондове няма заместник-министри, ще продължа да работя с колегите, с които съм работила досега, те са се доказали като професионалисти и експерти. Ще разчитам и на министрите, в чиито ведомства има оперативни програми, добави тя.
България не е втора категория държава в ЕС, каза Крумова в отговор на журналистически въпрос. България получава повече финансиране от други държави-членки спрямо БВП или населението на страната, добави тя.
В Гранитната зала на МС днес се провежда второто заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. Основните теми, които ще лъдат разгледани на него, са финансовото изпълнение на програмите, прилагането на държавните помощи, допълняемостта между различните интервенции на европейските структурни и инвестиционни фондове, изпълнението на финансовите инструменти и ефектите от тях и др.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *