Доходите и разходите са на кантар

Доходите средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. са 1 325 лв. и нарастват с 5 на сто спрямо същото тримесечие на 2015 година, съобщи Националният статистически институт /НСИ/. Общият разход средно на човек от домакинство е 1 209 лв. и се увеличава с 4.1 на сто спрямо същото тримесечие на 2015 година.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.9 на сто), следвани от доходите от пенсии (28 на сто), доходите от самостоятелна заетост (5.9 на сто) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.7 на сто).
Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.3 процентни пункта, а доходът от пенсии нараства с 2.1 процентни пункта.
В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: доходът от работна заплата нараства от 697 на 715 лв. (с 2.5 на сто), доходът от самостоятелна заетост намалява от 89 на 79 лв. (с 11.2 на сто), доходите от пенсии нарастват от 327 на 372 лв. (с 13.6 на сто), доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 47 на 49 лв. (с 4.3 на сто).
През четвъртото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99 на сто, а делът на дохода от натура е 1 на сто.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.1 на сто), следвани от разходите за: жилище (18.2 на сто), данъци и социални осигуровки (12 на сто) и транспорт и съобщения (10.7 на сто).
Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 1.3 процентни пункта, а се увеличават разходите за жилище с 1.5 процентни пункта.
Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва: разходите за храна и безалкохолни напитки са без промяна – 376 лева, за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 195 на 219 лв. (с 12.7 на сто), за транспорт и съобщения намаляват от 130 на 129 лв. (с 0.6 на сто), за здравеопазване се увеличават от 58 на 67 лв. (с 14.6 на сто), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 52 на 55 лв. (с 5.5 на сто).

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *