Държавните фирми ще подпомогнат с еднократни вноски бюджета за 2009-а

Правителството одобри допълнение на свое постановление за внасяне на допълнителни средства в републиканския бюджет за 2009 г. от дружества с държавно участие в капитала, с цел постигане на балансиран бюджет за годината. Промените разширяват обхвата на вносителите на средства за държавния бюджет за 2009 г. с включването на държавни предприятия, които не са търговски дружества (създадени по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон), съобщиха от правителствената информационна служба. С промените се определят критерии и нормативи, които отчитат натрупани от предприятията финансови ресурси към 31 декември 2008 г. в размер от над 150 млн. лв. под формата на пари и парични еквиваленти, както и над 150 млн. лв. общи, специализирани и други резерви. Дружествата трябва да отговарят едновременно на всички тези финансови показатели, пише в съобщението. Размерът на вноската на държавните предприятия ще се определя на база на отчетените финансови стойности по годишния финансов отчет към 31 декември 2008 г. в размер на 50 на сто от печалбата след данъчно облагане, 35 на сто от пари и парични еквиваленти и 35 на сто от техните резерви. Вноските в републиканския бюджет са за сметка на резервите на държавните предприятия и ще се правят в срок до 30 декември 2009 г. С допълненията се създава нов източник на средства за държавния бюджет за 2009 г. от държавните предприятия, които са в изключително добро финансово състояние. Допълнителните им вноски към държавния бюджет няма да окажат отрицателно влияние на стопанската им дейност или да доведат до финансови проблеми.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *