Евробанкнотите-менте намаляха през тази година

Около 301 000 фалшифицирани евробанкноти са били изтеглени от обращение през първата половина на 2018 г., което е спад от 17,1% в сравнение с втората половина на 2017 г. и с 9,1% по-малко в сравнение с първата половина на 2017 г. .

Вероятността от получаване на фалшификат е много малка наистина. Броят на фалшификатите остава много нисък в сравнение с броя на истинските банкноти в обращение, които се повишават постоянно с темпове, надвишаващи растежа на БВП, тъй като те са въведени. През 2017 г. например броят и стойността на евробанкнотите в обращение са се увеличили съответно с около 5,9% и 4,0%. В момента има над 21 милиарда евробанкноти в обращение, с обща стойност над 1.1 трилиона евро.

Полугодишната тенденция е показана по-долу:

ПериодH1 2015H2 2015H1 2016H2 2016H1 2017H2 2017H1 2018
Брой фалшификати454000445000331000353000331000363000301000

Разбивка по деноминация:

вероизповедание€ 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500
Процентно разпределение1,2%1,9%23,8%59,3%10.9%0.8%2,1%

През първата половина на 2018 г .:

  • Банкнотите от 20 и 50 евро продължават да са най-фалшифицираните банкноти. Заедно те съставляват около 83% от всички фалшификати.
  • Повечето фалшификати (88,8%) са открити в страните от еврозоната. Около 10,3% бяха намерени в държави-членки на ЕС извън еврозоната, а 0,9% бяха намерени в други части на света.

Проверете вашите банкноти!

Откакто издадоха първите серии евробанкноти, Евросистемата, т.е. Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната, насърчиха хората да бъдат бдителни, когато получават банкноти. Можете да проверите бележките си, като използвате прост метод „усещане, вид и наклон“, описан в секцията „Евро“ на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Ако получите заподозряна банкнота, сравнете я директно с тази, която знаете за истинска. Ако потвърдите подозренията си, моля, свържете се с полицията или – в зависимост от националната практика – с вашата национална централна банка или със собствената Ви банка. Евросистемата подкрепя правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на валута.

Еуросистемата комуникира по различни начини, за да помогне на хората да разграничат истинските от фалшивите банкноти, както и да помогне на професионалните лица, работещи с пари, да гарантират, че машини за обработка и обработка на банкноти могат надеждно да идентифицират фалшификатите и да ги изтеглят от обращение.

Евросистемата има задължението да защитава целостта на евробанкнотите и да продължи да подобрява технологията на банкнотите. Втората серия банкноти – серията Europa – е още по-сигурна и помага да се запази общественото доверие във валутата.

През първата половина на 2019 г. Еуросистемата планира да издава едновременно новите 100 и 200 евро банкноти, последните две купюри от серията Europa. Евросистемата ще проведе информационна кампания, с която да уведоми обществените и професионалните лица, работещи с пари, за въвеждането на тези нови банкноти, и двете от които имат редица нови характеристики за сигурност. Производителите на оборудване за банкноти и други доставчици ще продължат да получават подкрепа от Евросистемата за приспособяване на техните машини и устройства за разпознаване на автентичност към новите банкноти.

Кратка илюстрация на параметрите на явлението:

  • 301 000 фалшиви евробанкноти бяха изтеглени от обращение през първата половина на 2018 г.
  • Около 83% от тези фалшификати са банкноти от 20 и 50 евро
  • Всички евробанкноти могат да бъдат проверени с помощта на метода „усещане, вид и наклон“
  • Евробанкнотите продължават да бъдат надеждно и сигурно средство за плащане

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *