Европейски проект финансира обучението на млади учени в Институт „Марица“

Институт по зеленчукови култури “Марица” започна изпълнението на проект “Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука”. Проектът е един от първите финансирани от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 по схема „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. Общата стойност на проекта е 196 684лв. Срокът за изпълнението му е 24 месеца. Основните цели на проекта са: да се насърчат и подпомогнат тринадесет млади изследователи за придобиване на нови знания и умения; да се изградят партньорства и мрежи в Българското и Европейското Изследователско Пространство във водещи направления на градинарската наука; да се развие потенциала в областта на научните изследвания и иновации. Целевата група на проекта се състои от докторанти, постдокторанти и млади учени от ИЗК “Марица” и Аграрен университет – Пловдив, извършващи изследвания в областта на градинарството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *