Еврофинансирането във винаро-лозарския сектор

Да бъдат въведени обезщетения за лозарските стопанства, които подменят или преструктурират лозите си, в периода, в който нямат доход от новите насаждения. Тази промяна е залегнала в проектонаредба на земеделското министерство, с която се променят условията за финансиране по новата лозаро-винарска програма, която започва от 2019 г.

Резултат с изображение за вино

Програмата, която бе публикувана през март, ще бъде за срок от 4 години, като общият й бюджет ще достигне близо 134 млн. евро. Средствата ще се отпускат за преструктуриране на лози, инвестиции във винарски предприятия, застраховки на реколта и промоция на вина в чужбина.

Нови допълнения

Земеделските стопани, които извършват дейности по схемата „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от бъдещата лозаро-винарска програма за периода 2019-2013 г., ще могат да получават обезщетения за загуба на доходи в периода, в който новонасадените лози на мястото на изкоренените не осигуряват реколта. Тази нова възможност е заложена в проект за промени в наредбата за условията за финансиране по програмата, която бе обнародвана само преди малко повече от месец в Държавен вестник. В случаите, когато те са променили местонахождението на лозите, се предвижда възможност или получаване на обезщетение, или получаване на разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лози, се вижда още от текста.

Отделно от това в програмата е дадена възможност финансиране за промотиране на вино на външни пазари да се осъществява и от новосъздадени сдружения, а не съществуващи в последните две години, се вижда още от текстовете, информира в.Капитал.

Програмата тръгва с бюджет от близо 134 млн. евро

Новата лозаро-винарска програма тръгва от началото на 2019 г. и ще се прилага в срок до 2023 г. Планираният й бюджет е 133.8 млн. евро, който ще бъде разделен между четири приоритета. Както и при предходни програми, и при тази програма най-голяма част от финансирането ще отиде по схемата за преструктуриране и конверсия на винени лозя, за които ще бъде отделени над 76.3 млн. евро. Целта е чрез схемата да бъдат подменени 8% от лозовите насаждения в страната. Другата по-голяма схема в новата програма е за инвестиции във винарски предприятия, за което ще бъдат отделени 42.5 млн. евро. Целта е да бъдат подпомогнати минимум 60 от общо 260 винарски компании в страната да подменят оборудването си, докато в предходната програма нямаше подобен ресурс. Средства в новата програма ще бъдат отделени още и за застраховки на лозови масиви – 5 млн. евро, както и за реклама на вина на чужди пазари от организации на производители и търговци – 10 млн. евро.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *