Експортът на България продължава да расте

Експортът на България продължава да расте, но с по-умерен темп спрямо отчитания през първата половина на годината. Продажбите в чужбина отбелязват повишение от 8% през септември, предимно в резултат на по-силна търговия със страните членки на ЕС, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Същевременно експортът към държавите извън ЕС значително се забавя – докато през първото полугодие общият годишен ръст беше 21%, през септември увеличението е едва 1.7%. Това е най-ниското изменение от август миналата година.

Фактор за забавения темп на растеж на експорта към трети страни през септември са най-вече горивата. Докато цената на петрола на световните пазари продължава да е над миналогодишното си ниво, изнесените количества намаляват, а с тях и приносът им към растежа. Положителен ефект имат стоките от чугун, желязо и стомана, но това вероятно не е от силни продажби, а от обратен експорт на складирани от години количества тръби за газопровода „Южен поток“. Ако ги изключим обаче от сметката, данните биха показали, че износът към трети страни намалява на годишна база. Подробната разбивка за износа към ЕС ще бъде публикувана след месец. Към август тя показва, че двигател на увеличението са предимно продажбите на житни растения (предимно пшеница), електрически машини и апарати, стоки от мед.

ЕС продължава да е основна дестинация на българските стоки. От общо изнесена продукция за почти 38.6 млрд. лв. от началото на годината малко над 25.5 млрд. лв. (или около две трети) са към ЕС, а останалите – към трети страни.

Тръби и пшеница

Един от водещите фактори за ръста на експорта към страните извън съюза продължават да са стоките от чугун, желязо и стомана, а по-конкретно – търговията с тръби. През септември увеличението допринася с 5.9 пр. п. към ръста. Тук обаче вероятно не става въпрос за продажби, а за обратен експорт на складирани от години количества за газопровода „Южен поток“. Тръбите бяха разтоварени постепенно през предишните три години на пристанищата във Варна и Бургас. Източник на „Капитал“ потвърди, че вече е започнало изнасянето на тръбите от пристанище Бургас. Без еднократния ефект от обратния експорт, износът към трети страни намалява на годишна база.

Положителен фактор за месеца имат и стоките от мед. Продажбите в страни извън ЕС допринасят с 5.6 пр. п. към растежа, като тук в плюс са по-високите цени на цветния метал на международните пазари и увеличение с една трета на изнасяните количества. От друга страна горивата продължават да дърпат силно надолу увеличението за месеца – приносът им е отрицателен с 14.6 пр. п. (при 8.6 пр. п. надолу през август). Въпреки че цените на петрола са над миналогодишните си нива, количеството, което България продава, отчита спад от цели 86% през септември.

Подробната разбивка за износа към ЕС ще бъде публикувана след месец, но към август тя показва, че най-значителен принос имат продажбите на житни растения – 3.5 пр. п. Положителен ефект има и от износа на електрически машини, апарати и части, стоки от мед, където отново нараства както количеството, така и цените, и горивата. За разлика от търговията с трети страни, експортираното количество горива към държави от ЕС нараства с 51% на годишна база.

Основните партньори

Продажбите на български стоки в Турция, която е основният търговски партньор на България извън ЕС, нарастват до почти 3 млрд. лв. от началото на годината, като за същия период на 2016 г. числото беше малко над 2.6 млрд. лв. Втора е Русия с 1.1 млрд. лв., което представлява почти двойно увеличение спрямо миналогодишното ниво, а на трето място е Китай с 914.5 млн. лв. за периода януари – септември, информира в.Капитал.

Основната дестинация за българския износ към страните в съюза към август продължава да е Германия, със сериозна преднина. Там продажбите са с 16% по-високи спрямо отчетените през същия период на 2016 г., като така сумата достига почти 4.7 млрд. лв. На второ и трето място се нареждат Италия и Румъния, където стойността на продажбите е почти изравнена – 2.85 млрд. лв. При сравнение с година по-рано обаче се вижда, че търговията с Италия леко се свива (с 0.1%), докато износът към Румъния нараства (с 6.9%).

Търговското салдо е на минус

През първите девет месеца на 2017 г. внесените в страната стоки надвишават изнесените с над 2.1 млрд. лв., като така търговското салдо остава на минус. Съществен фактор за сумата е търговският дефицит с трети страни, който се равнява на над 1.7 млрд. лв. За сравнение, година по-рано общата разлика също бе отрицателна, но значително по-малка – 287.5 млн. лв. Причината за увеличението е по-силният внос тази година заради нарасналото вътрешно потребление.

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *