ЕК ще възстановява растежа в Европа с инвестиции за 315 млрд. евро

План за инвестиции на обща стойност 315 милиарда евро обяви днес Европейската комисия. Чрез него ще се възстановява растежът в Европа и ще се намалява безработицата.

Трите основни направления на плана са създаване на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции, гарантиран с публични средства, създаване на надежден набор от проекти и програма за помощ, чрез която инвестициите да бъдат насочвани там, където са най-нужни, пътна карта, чрез която Европа ще стане по-привлекателно място за инвестиции и ще се премахнат регулаторните пречки.

Според прогнозите на Европейската комисия, набелязаните мерки могат да увеличат брутния вътрешен продукт на ЕС с между 330 и 410 милиарда евро в рамките на три години, както и да стимулират отварянето на до 1,3 милиона нови работни места.
„Съвсем просто е — ако Европа инвестира повече, ще има по-голям просперитет и ще отвори повече работни места. Планът, който предлагаме в партньорство с Европейската инвестиционна банка, е нов и амбициозен начин за насърчаване на капиталовложенията, без да се създава нов дълг”, коментира председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той посочи, че сега е моментът да се инвестира в стратегически сектори като енергетиката, широколентовата инфраструктура, транспорта, образованието, иновациите и научните изследвания. „В Европа се нуждаем от нови инвестиции и затова трябва да мобилизираме допълнителни частни средства. Ефектът от новия Европейски фонд за стратегически инвестиции ще се мултиплицира, тъй като всяко евро от мобилизираните във Фонда публични средства ще генерира вложение в размер на около 15евро, което иначе не би било направено”, допълни зам.-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, инвестициите, растежа и конкурентоспособността.

Европейската комисия призова държавите членки и техните насърчителни банки да участват във Фонда, за да се увеличи неговото въздействие и да се постигне сериозен ефект върху европейската икономика.

Според председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер, на Стария континент има солидно количество ликвидни средства, но не и достатъчно инвестиции. По думите му, целта е отново да се обвържат частните инвестиции с атрактивни проекти.

Идеята на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции е да осигури целенасочен капацитет за поемане на риска за икономически жизнеспособни проекти. Това ще бъде съпътствано не само от ограничаване на регулаторните пречки, но и със създаване на консултантска служба по въпросите на инвестициите. Намеренията са Фондът да бъде създаден през пролетта на 2015 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *