Електронната търговия направи света малък и достъпен

На всички е известно, че електронната търговия като понятие се появи и се популяризира с налагането на интернета в нашия живот. Тя обхваща бизнес дейности, които се постигат единствено с приложението на съвременните интернет технологии, които включват различни структури: например фирми с техните настоящи и бъдещи клиенти, организации с различна стопанска и нестопанска цел, фондации и др. Така се цели постигане на оптимална комуникация, която осигурява бърза обратна връзка, както и усъвършенстване на бизнес процесите.

Електронната търговия се разширява и до крайните потребители, доставчиците, рекламните посредници, консултантските компании, ПР агенциите, финансово-кредитните институции, компаниите за логистика и транспорт и т.н. По този начин се реализира и „кореспондиране“ на информация, предоставяне на услуги и връзка между потребители и организации, които са компонент от цената на компанията. Организациите чрез интернет могат да постигнат глобализация на пазара за продуктите и услугите си.

Резултатът от интернет търговията има няколко предимства в сравнение с традиционните връзки купувач-продавач. Преди всичко така се намаляват значително разходите при извършените търговски операции и се пести време. А казано е, че времето е пари.

Фирмите, които оперират в интернет пространството, могат да ползват и съвременни високотехнологични изделия и приложения, с които достъпът до клиентската мрежа е значително улеснен. Това им помага много и за реализирането на агресивни рекламни кампании за определен продукт, където с малък разход се постига значителен ефект. По този начин се увеличава и възможността да се предлагат такива продукти и услуги, които носят висока добавена стойност и тях се постига добра и конкурентоспособна печалба.

Така сайтовете за електронна търговия „служат“ вярно денонощно на своите собственици 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 31 ден в месеца и 365 дни в годината. С евтина поддръжка и умно зададени програми те непрекъснато могат да усъвършенстват организацията на сложната търговска дейност, бързо да реагират на заявените поръчки от страна на потребителите. Висока скорост се постига също и при дори териториално разпръснати звена, където с методите на аутсорсинга се постигат същите високи резултати, които са присъщи за организацията в централата на цялата мрежа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *