Енергетиката – на фокуса на глобалните инвеститори

През тази година енергетиката ще бъде на фокуса на глобалните инвеститори. Причината е, че секторът навлиза в един нов дългосрочен цикъл на своето развитие. Това беше продиктувано от рекордните цени на петрола, екологичните проблеми и либерализацията на пазарите.

Добре известно е, че петролът, газта, въглищата и другите изкопаеми енергоносители са изчерпаеми. От няколко години наблюдаваме тенденция на ръст на търсенето на петрол, което е провокирано от бързо разрастващите се икономики на Индия и Китай. Същевременно предлагането остава сравнително постоянно.

Според редица изследвания, голяма част от страните износителки на петрол са преминали т.нар. връх на Хъбърт (Hubbert Pick), което идва да подскаже, че допълнителните добиви ще струват повече на потребителите поради изчерпване на по-голямата част от запасите и липсата на нови големи залежи.

С други думи светът е изправен пред ситуация, в която имаме нарастващо нееластично търсене и ограничено предлагане. Това разбира се ще се отрази на цената на черното злато, а то е база и за останалите енергоносители като газта например.

От тази гледна точка нефтените компании, които през последните години направиха всичко възможно да вземат и да разработват нови обещаващи находища, ще реализират извънредна доходност, което ще намери отражение в цената на акциите им през следващите години.

Успоредно с повишаващите се цени на горивата, светът се изправи и пред опасността от екологични бедствия, причина, за които в голяма степен са именно изгорелите в атмосферата газове. Всичко това предизвика разгръщане на нов дебат за ренесанс на атомната енергетика, която носи рискове, но пък е една от най-щадящите природата, а е й сред най-евтините алтернативи на изкопаемите горива.

Дълго време големите корпорации бяха фокусирани върху развитието на алтернативни източници като слънчева енергия, вятърни генерации и биогорива. Някои от тях изоставиха като неперспективни. Наскоро „Роял Дъч Шел“ и „Бритиш петролиъм“ обявиха, че се отказват от някои екопроекти и ще се насочат към добив на суровина от катранени пясъци.

Изграждането на нови мощности изисква големи инвестиции. Това важи с особена сила за ядрени генерации. Това води до доста работа за компаниите в сектора на инженеринговата дейност и до бъдещи печалби за компаниите, експлоатиращи ядрените централи.

В основата на новите перспективи пред енергетиката са именo свежите инвестициите. В момента в проектна или във фаза на изграждане са ядрени мощности във Финландия, Франция, България, Румъния, Индия, Китай, Русия и др. В Германия, Великобритания и Италия подкрепата за ядрената енергетика се увеличава. На силен интерес се радват акциите на компаниите, добиващи уран в богатите находища на Австралия и Канада.

След години на тежка рецесия, очакванията за следващите десетилетия са секторът да е особено перспективен. Мащабни енергийни проекти се развиват по целия свят. Ускорява се изграждането на трансграничните петроло- и газопроводи в Европа и Азия.

В рамките на следващите 20 години инфраструктурата за пренос на енергия и ядрените генерации в Северна Америка се очаква да погълнат инвестиции от над трилион долара.

Необходимостта от значителни инвестиции се налага, за да се запазят и пазарните дялове. Това принуждава по-малките компании да търсят форми на сътрудничество и консолидация. Тези процеси са силно изразени в Централна и Източна Европа и в Русия.

Това води до постигане на извънредна доходност от акциите на енергийните дружества в Централна и Източна Европа. Големите стратегически инвеститори плащат премия, за да придобият контрола над по-малките източноевропейски компании, които притежават мощности в най-бързо развиващия се регионален пазар на Европа.

Повишаването на глобалния риск през последните месеци в останалите сектори на икономиката прави акциите на енергийните компании по-атрактивни, защото те имат сигурни приходи, въпреки моментната криза и редовно разпределят дивидент сред своите акционери.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *