ЕС разтревожен за пенсионната ни система

Българските инвестиционни фондове не са достатъчно големи и финансово силни като европейските и допълните разходи по сливанията представляват конкурентен недостатък за тях, се казва в доклад на ЕКОФИН.

Членовете на ЕКОФИН приеха и заключения на Съвета по Застаряване на населението и финансови пазари въз основа на доклад на Комитета по финансови услуги (КФУ). България подкрепя представените основни изводи на доклада на КФУ за нарастващото значение на застаряването на населението върху националните бюджети чрез увеличаващите се разходи за здравеопазване, значимостта на институционалните инвеститори и необходимостта от по-добър контрол на състава на рисковите портфейли на домакинствата.

Също така се отчита и необходимостта от подобряването на гъвкавостта и простотата на пенсионните продукти, подобряването на управлението на риска на ниво отделни доставчици, спешната необходимост от по-голямо участие и увеличаване на вноските на домакинствата в схеми за доброволно пенсионно осигуряване.

В доклада също така е отбелязано, че от първостепенна важност за неутрализиране на отрицателните последици от застаряването на населението са стандартите за консултиране и обслужване на клиенти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *