Етикетите трябва да показват енергийната ефективност на домакинските електроуреди

ЕП одобри проектодиректива относно посочването на енергийната консумация на домакинските електроуреди върху техните етикети и в стандартната информация за продуктите. Така ще се разшири обхватът на съществуващата директива за енергийноетикетиране, като всяка реклама, изтъкваща технически характеристики на хладилници, перални машини или фурни, трябва да посочва енергийното потребление на продукта.
Класификацията на енергийното етикетиране ще бъде валидна за срок от 3 до 5 години.
Енергийната маркировка помага на потребителите да преценят текущите разходи при закупуването на нови домакински уреди като хладилници, фризери, перални и миялни машини, сушилни или фурни. За тази цел производителите са длъжни да посочат
консумацията на енергия, независимо от това дали уредът притежава добри (зелен „А“ клас) или лоши (червен „Г“ клас) характеристики.
Енергийни етикети за всички енергоемки и енергоефективни продукти
В бъдеще всички енергоемки продукти за търговска и индустриална употреба, като хладилни стаи или автомати за продажба, трябва също да носят етикети за потреблението на енергия, се казва в доклада на Anni Podimata (ПЕС, Гърция). Освен това, такива етикети ще се слагат и на свързаните с енергопотреблението продукти, включително строителни продукти, които оказват значително пряко или косвено влияние върху консумацията на енергия, като стъкла и рамки на прозорци или входни врати, се казва в поправка, внесена от депутатите.
Рекламите трябва да информират за консумацията или икономията на енергия
Депутатите приеха поправки, според които всяка реклама относно технически спецификации на конкретен модел ще трябва да предоставя необходимата информация за консумацията или икономията на енергия на продукта, включвайки например справка за
енергийния клас.
Депутатите са на мнение също, че всяка промоционална техническа литература, като технически помагала и брошури на производителя (под формата на печатни издания или редлагани в интернет), трябва да информират за потреблението на енергия или да включват препратка към енергийния етикет на продукта.
Редовно преразглеждане на класификацията на енергийно етикетиране
Членовете на ЕП поискаха от Комисията да преразглежда периодично класификацията за енергийно етикетиране. Според изменения текст, тя трябва да бъде валидна в срок от 3 до 5 години и праговете на класификацията трябва да бъдат редовно обновявани въз
основа на бързината на технологичния напредък на продуктите.
Данъчни кредити за високо енергоефективни продукти
Според членовете на ЕП, държавите членки трябва да предоставят стимули само за продукти, отговарящи на критериите за енергийна ефективност. Те трябва да бъдат под формата на данъчни кредити за потребителите, които използват енергоефективни продукти, както и за индустриите, които произвеждат и насърчават ползването на такива продукти.
Друга препоръчана от депутатите форма на подпомагане е намаляването на ДДС за материали и компоненти, които подобряват енергийната ефективност.
Държавните органи да се снабдяват с продукти с най-висока енергоефективност
Депутатите поясняват, че при сключване на договори за обществени поръчки за доставки, строителство или услуги, държавните органи трябва да се насочват към продуктите с най-високата енергоефективност. Това условие важи за всички договори на
стойност най-малко 15 000 евро (без ДДС).
Депутатите искат също така Комисията да им предостави списък с приоритетни продукти не по-късно от 6 месеца след влизането в сила на настоящата директива. Техническите подробности на директивата, като енергийните класове на конкретни продукти, ще бъдат определени от работна група на Комисията според процедурата по регулиране с контрол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *