Задава ли се масово листване на български компании в чужбина?

Неотдавна Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение фармацевтичното дружество да бъде листвано на Варшавската фондова борса.

Очаква се скоро акциите на компанията да започнат да се търгуват и в Полша, една от по-големите регионални борси. Така „Софарма“ АД ще бъде първата българска компания, чиито акции ще се търгуват едновременно на две борси – на родната борса в София, както и в чужбина. Други компании листвани на БФБ също проявяват интерес към подобен ход в бъдеще.Какви са накратко основните причини, поради които дадена национална компания може да реши да се листва на чужда борса. Макар това за сега да не засяга особено България и БФБ, тази възможност се превръща във все по-важно стратегическо решение за отделните фирми по света, а борбата между борсите за привличане на компании става все по-ожесточена.Листвайки се в чужбина, фирмите могат да получат по-добри условия при набирането на капитал, а също така и да подобрят условията за своите настоящи акционери, желаещи да продадат притежаваните от тях ценни книжа. Мотивите за листване на чужда борса са толкова по-големи, колкото по-големи са нуждите на компанията или на акционерите да си осигурят капитал и колкото по-трудно и неизгодно е това да стане на националния пазар. В такъв случай, за да действат в интерес на акционерите, мениджърите често поглеждат навън, в търсене на по-дълбок и ликвиден фондов пазар. Освен всичко останало, по-голямата ликвидност обикновено води след себе си стеснен спред купува/продава, както и по-голям обем на търговия. Трябва да се отбележи обаче, че възможният ефект от листване на повече от една борса едновременно може да бъде точно обратният, в случай на лош информационен поток между двете борси (доказано от Домовиц, Глен и Мадхаван в изследване от 1998г.).

Листването на чужда борса има и друг ефект, а именно свалянето на бариерите пред потенциалните чужди инвеститори. Например в много страни, на пенсионните фондове са наложени ограничения за инвестирането в акции, листвани на чужда борса. Други бариери, които могат да се елиминират по този начин са транзакционните разходи, както и информационните бариери.

В някои случаи, дадена компания може да реши да се листва на чужда борса, поради спецификата на извършваната от нея дейност. Фирмата ще търси да качи акциите си за търговия на пазар, който разполага с квалифицирани в дадената стопанска сфера анализатори.

Наличието на такива професионалисти ще доведе до намаляване на информационната асиметрия между мениджмънта и акционерите, в резултат на което и до подобряване на условията, при които се търгуват акциите на компанията. Например, компания от технологичния сектор би имала интерес да се листва в САЩ, където пазарът на подобни фирми е добре развит.

Друга причина за листване на чужда борса е възможността за осъществяване на арбитраж, породена от надценяване на компанията в чужбина или от нейното подценяване на националния пазар.

Маркетинговият ефект е друго добро основание за това, мениджърите на дадена компания да се замислят върху листване на чужда борса. Листването на шведската компания „Ериксон“ в САЩ например, означава името на компанията да се споменава редовно във финансовите медии, което само по себе си е една добра безплатна реклама.

От друга страна компания, която вече е завладяла търговски позиции на даден чужд пазар, би имала предимство да се листва именно на този пазар. Клиентите на компанията в чужбина вече са се доверили на нейните продукти.

Така е много по-лесно те да се превърнат в последствие и в акционери. Изглежда не случайно „Софарма“ АД е изпрала борсата във Варшава. Полша е един от чуждите пазари, на който продуктите на компанията са най-добре познати.

Мениджърите на дадена компания могат да изберат да листват компанията на чужда борса, която е по-прозрачна и с по-строги правила от националната, за да дадат сигнал на настоящите и на потенциалните акционери, че работят именно в техен интерес. Доброволното приемане на това да се спазват по-сурови правила е именно такъв сигнал.

Това са една част от причините компанията да избере да се листва на чужда борса. Разходите свързани с листване в чужбина обаче често са значителни и по тази причина те биха били оправдани, само ако не надхвърлят потенциалните ползи от подобно решение.

Това най-често е факт при дружествата с голяма пазарна капитализация. По тази причина, практиката за листване на чужда борса едва ли скоро ще се превърне в масово явление в България, а по скоро ще се проявява само епизодично.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *