Здравната каса направи за смях лъжите на здравния министър за направленията

В петък в парламента министър Стефан Константинов каза, че има няколко милиона лева неизразходвани от бюджета на касата за направления при специалист и това е много притеснително при ситуация, когато всички се оплакват, че има недостиг на направления за специалист. Тогава той посочи още, че направленията за специалист за 2011 г. са на стойност 169 млн. лв. Според направеното от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разпределение за последното тримесечие на годината лекарите ще разполагат с повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на 2010 г., съобщиха от касата, цитирана от Дарик. Увеличеният брой на направленията е в резултат на по-големият бюджет през 2011 г., както и на по-гъвкавата методика, по която те се разпределят. Тя гарантира както по-спокойната работа на лекарите, така и по-лесния и по-бърз достъп на пациентите до специализирана медицинска помощ. В годишен план НЗОК разполага със 171 млн. лв. за специализирана извънболнична медицинска помощ, а не със 169 млн. лв., както беше оповестено от министъра на здравеопазването. Цитираният от д-р Константинов бюджет е за първична извънболнична медицинска помощ и всеки, който се интересува от здравеопазване, е наясно, че с това перо от бюджета се заплаща само на личните лекари, а не на специалистите. В Закона за бюджета на НЗОК направленията за специалист са в отделен параграф за специализирана извънболнична медицинска помощ, а разпределението им е направено така, че те да бъдат усвоени изцяло до края на годината. Също така НЗОК разполага с достатъчно средства, за да подсигури нормалното функциониране на дежурните кабинети. НЗОК напомня, че от тази година беше променена гледната точка при разпределянето на средствата за специализирана медицинска помощ и за медико-диагностични изследвания: не се взема предвид единствено броят на населението в региона, а се отчитат и неговите специфични характеристики – възрастова структура, вид населено място и други особености, обуславящи потреблението на здравните услуги. Правилата, по които се определя броят на направленията за консултация със специалист и стойностите на медико-диагностичните изследвания са приети от Надзорния съвет на НЗОК и са публикувани на официалната интернет страница на институцията.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *