Икономическият интерес на Китай към Източна Европа нараства

През миналата година се проведе голям форум в Китай, в който взеха участие приоритетно страни от Централна и Източна Европа – Чехия,

Бъгария, Унгария, Сърбия, Естония и други от региона. Данните показват, че стокобменът на посочените държави от Европа с Китай възлиза към момента на почти 50 млиарда долара. Китайската държава публично оповести своите планове и намерения да удвои своите инвестионни програми насочени към Централна и Източна Европа. Тази реалистично очертаваща се тенденция дава основние да се направи извода, че по важност за икономическите планове на Китай Източна Европа ще се доближи до такъв сериозен и голям иконмически субект, какъвто е Русия за Китай в момента. Този процес предоставя реалната възможност на Китай да доразвива своите отношения със страните от Източна и Централна Европа и да ги позиционира на едно по-

високо и по-практично равнище във взаимоизгоден план.

По отношение на България, трябва да се напомни за спецификата на нейното географско положение в контекста на икономическите отношения с Китай, като се отчита значимия факт. че на територията на България се прплитат и взаимодействат транспортни трасета, които движат и осъществяват стопански дейности по направлението Близък Изток – Европа. Българската страна не крие своето желание да получи подкрепа от китайска страна за осъществяването на определени проекти.

Интересен момент в наблюдението на китайските инвестиции зад граница е тезата, че в момента Източна Европа се превръща в притегателен

център за китайски инвстиции и като регион се превръща втори по обем на инвестициите след тези, осъществени в Африка. От друга страна, стратегията

на Китай отнася Източна Европа в посока на това да изиграе основната  роля на вход към Западна Европа, която е важен икономически партньор. Тук е

уместно да споменем прословутия Път на коприната, който вече има своите нови роли и значения за съвременния стопански обмен и политическо

общуване. По този повод Китай работи сериозно върху инфраструктурни проекти в рамките на Пътя на коприната с цел да подобри и осигури каналите,

по които да се осъществява икономическия процес. Азиатската държава участва в различни инфраструктурни проекти свързани с пристанища и пътища в Полша и

Гърция например. Този развиващ се коридор създава безпрецедентен шанс за китайските стоки да търсят реализация в глобален мащаб  с достъп до световния

пазар по още едно пространствено направление, което има своите исторически и географски основи.

Китай цени особено много регионът на Централна и Източна Европа и особено специално отношение демонстрира към държавите на Балканския

полуостров, защото те са добър пазар на продуктите на китайската индустрия. Друг елемент от  икономическото поведение на Китай е свързан с това, че

чрез навлизането в икономо-географското пространство на новите страни-членки на Европейския съюз китайските компании могат да заобикалят някои

закони на ЕС и по този начин да имат по-лесен достъп до потенициалните многомилионни потребители Европейския съюз.

Балканските страни са интересни за Китай, защото те притежават специфични ресурси и суровини, както и добри възможности за реализация

на проекти в земеделието, което е от изключителна важност за огромното китайско население. И за Китай, и за страните от Източна Европа е

положително успешното взаимодействие на технологичната сфера и земеделието със свежите китайски инвестиции. България може да се

възползва по един адекватен и целесъобразен начин от този процес, за реализирането на някои икономически и обществени цели на развитието си.

 

Митко ДИНКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *