ИТ секторът скочи срещу повишаването на максималния осигурителен доход

Поредното повишаване на максималния осигурителен доход от 2400 лв. на 2600 лв. неминуемо ще окаже негативно отражение върху конкурентоспособността на секторите от икономиката, характеризиращи се с най-висока добавена стойност, каквито са ИТ, аутсорсинг, финанси, както и върху интереса на чуждестранните инвеститори, чиито решения са в голяма степен базирани на предвидимостта на бизнес средата и стабилността на фискалната политика. В индустриите с висока добавена стойност като ИТ, основните разходи са за заплати и затова те са изключително негативно засегнати от такива промени, коментират от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

ИКТ индустрията е сред малкото български индустрии с висока добавена стойност и конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея.

Независимо от изключително неблагоприятната икономическа обстановка през последните няколко години, компаниите от бранша демонстрират устойчив ръст на продажбите, генериран предимно от износ, както и създаването на нови работни места. Същевременно се наблюдава увеличение на средната работна заплата в сектора, като това не е за сметка на съкратени ниско-платени позиции, както се случва в други отрасли на икономиката.

България все още е предпочитана дестинация за работа на международни компании от високотехнологичния бранш, не само предвид високото ниво на технологична експертиза, а и предвид по-ниските алтернативни разходи за разработка и предоставяне на комплексни услуги от страна на софтуерните фирми.

С оглед запазване на този положителен темп на развитие на индустрията, от изключителна важност е осигуряването на стабилна бизнес среда, в частност по отношение на фискалната политика.

От двете асоциации настояват за отмяна на мярката, тъй като увеличаването на осигурителния праг не води до по-висока събираемост на данъците и намаляване на т.нар. сив сектор, а само до временно запълване на дефицити в нереформирани сектори.

Безпокойство предизвиква и фактът, че липсва не само дългосрочна, но и средносрочна визия и прогнозируемост при обявяването и прилагането на подобен тип изменения в областта на данъчното облагане и социалното осигуряване.

Асоциациите са на мнение, че усилията на държавата следва да се насочат към приемане на мерки за подпомагане на иновативните индустрии, създаващи работни места със съизмерими на европейските възнаграждения и за растежа на икономиката като цяло, а оттам и на доходите на населението. Това от своя страна ще стимулира събираемостта на данъците, намаляване ролята на т.нар. сив сектор и съответно увеличението на приходите към хазната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *