Кабинетът рапортува – войниците не стигат, но армията е боеспособна

Поне 20 процента от българската армия съществуват само на хартия като щатни бройки. Това става ясно от одобрения от правителството годишен доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили.

„Основните констатирани проблеми са свързани с некомплекта военнослужещи, който вече достига 20% от щатния състав въпреки усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав“, признава военното министерство. На практика това означава, че в армията има близо 6000 свободни места – от войници до офицери. Преди няколко седмици министърът на отбраната Красимир Каракачанов обяви, че положението се влошава. Според него в някои съединения в армията свободните места са над 25%, а най-тежко е положението в сухопътни войски.

В доклада за състоянието на отбраната като други основни проблеми са посочени „недостатъчното ресурсно осигуряване на въоръжените сили“ и „затрудненията по поддържането и развитието на отбранителните способности“. Въпреки това в документа се прави основният извод, „че българските въоръжени сили са в състояние да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС“.

Проблемът с липсата на войници се задълбочава. За това говори обстоятелството, че вчера МС продължи с опитите да го овладее и да спре силно негативната тенденция – този път с промени в правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС). Според решението на кабинета основната цел на промените е да се подобрят възможностите и редът за повишаване на образованието и квалификацията, свързани с кариерното развитие на военнослужещите, да се оптимизира преминаването на войниците (матросите) в сержантския (старшинския) състав, да се създават предпоставки за преодоляване на некомплекта във въоръжените сили. Всичко това ще се постигне чрез регламентиране на реда за повторно наемане на военна служба, подобряване на възможностите за кариерно развитие на военнослужещите, опростяване на процедурите по назначаване и преназначаване на длъжност. Отделно от това се уточняват правилата и редът за обучение на войници/матроси и сержанти/старшини в редовна и задочна форма на обучение, разписва се редът за назначаване на длъжност на български граждани, завършили висши военни училища в чужбина и за приравняване на квалификацията им и други.

Драстичният проблем с липсата на кадри бе тема и в обявената наскоро правителствена програма. Там под рубриката „Въоръжените сили – надежден гарант на сигурността на страната“ може ясно да се види, че армията се е запътила към тотална криза. В програмата се предвижда „предприемане на спешни мерки за запазване на подготвен и мотивиран личен състав, повишаване на интереса към военната професия и преодоляване на некомплекта в българските въоръжени сили“. Като мярка 323 в документа бе записано „развитие на пакет от мерки за мотивация и компенсация на военнослужещите, съответстващ на високите им отговорности“. Веднага след това бе предвидено повишаване на месечните възнаграждения с приоритет тези на войнишкия състав. Наблегнато бе и върху въвеждане на модел за автоматична индексация спрямо средната заплата за страната, както и въвеждане на диференцирано заплащане и допълнителни, по-големи стимули за лоши условия на труд, стрес и риск. В управленската програма бе записано директно „осигуряване в разходната част на бюджета за отбрана на средства за личен състав спрямо длъжностните разписания, а не само за заетите длъжности“. Това означава, че ведомството на Красимир Каракачанов ще получи и раздаде парите, които са предвидени за незаетите хиляди места в армията.

Увеличаване на бюджета за отбрана е акцент и в доклада за състоянието на отбраната. „Коренно променената среда на сигурност налага и провеждането на дебат за постигане на траен политически консенсус и изготвяне на национален план за увеличение на бюджета за отбрана до 2% от БВП до 2024 г.“, пише в документа. През 2017 г. основните усилия ще бъдат съсредоточени „върху поддържането и развитието на необходимите способности за планиране и водене на операции по трите мисии на въоръжените сили, реализацията на основните инвестиционни проекти за модернизация и изпълнението на комплексни действия за преодоляване на некомплекта от военнослужещи“.

Учения

През 2016 г. във въоръжените сили са проведени 258 учения, като подготовката е съсредоточена предимно в тактическите звена до батальон/дивизион, отчита още правителството, информира в.Сега. Формирования и отделни военнослужещи са участвали в 14 мисии и операции зад граница на НАТО, ЕС и ООН. Общият брой военнослужещи, участвали в планираните ротации през годината, е около 760. Общо 100 специализирани формирования за овладяване на последствия от бедствия са поддържали постоянна готовност и са провели общо 152 операции за оказване на помощ на населението с участието на 815 военнослужещи и 161 единици техника. В операцията за съвместни действия с органите на МВР по охрана на държавната граница с Турция до края на 2016 г. са се включили над 2700 военнослужещи.

 

 

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *