Какво предлага кабинетът за КТБ?

Правителството предлага законови промени свързани с
решаване на проблемите с отнемането на лиценза на Корпоративна
търговска банка, каза пред журналисти в МС финансовият министър
Владислав Горанов.
Една част от тези промени са свързани с гарантиране на
механизма за „осребряване“ на ДЦК, които са били в КТБ като
гаранция за държаните в нея бюджетни средства, каза Горанов.
Тези текстове решават проблема като описват механизмите и
процедурите за тези ДЦК.
Предлагат се промени в Закона за гарантиране на влоговете. С
тях не се решават всички теми, но те дават отговор на някои
спешни въпроси, свързани с изплащането на гарантираните
влогове. Сега само една банка може да изплаща обезщетенията и се
предлага това да става от повече банки. В момента се предвижда
държавата да подпомага Фонда за гарантиране на влоговете с
решение на НС, но за оперативност се предлага това да става с
решение на МС, каза Горанов.
Предлагат се и промени, с които да се премахне правната
несигурност относно това кои лица имат право да се ползват от
гарантиране на влоговете и кои не. Лицата, които ползват
преференциални лихвени равнища нямат право да получат гаранции
от фонда – тоест техните вложения не са защитени, каза Горанов.
В хода на квестурата БНБ разпореди на квесторите да намалят
всички лихвени нива на депозитите. На практика съществува правна
несигурност в Закона за гарантиране на влоговете, който казва,
че преценката дали се използва преференциална лихва се отнася
към датата на отнемане на лиценза. Има реален риск, хора, които
са се ползвали с преференциални лихвени условия да тълкуват, че
намалените им лихви през лятото им дават основание, да считат,
че към датата на отнемане на лиценза, са редовно
обезпечени и да претендират за обезщетения към Фонда. Затова ние
предлагаме преценката за това кои лица са ползвали
преференциална лихва да се определя към датата на определяне
квестори от страна на БНБ, а не към датата на отнемане на
лиценза, посочи Владислав Горанов.
По идея на Фонда за гарантиране на вземанията
Правителството предлага на парламента банка обявена в
несъстоятелност да се продава не само като цяло предприятие, а и
на части, каза финансовият министър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *