Какво става с европейските банки?

Пет месеца след като в САЩ бяха публикувани резултатите от стрес – теста на банковия сектор за 2009 г., индексът на акциите на финансовите компании в Щатите скочи с 25%. Пет месеца, след като Европейският съюз публикува своята версия на стрес теста, индексът на европейските банки и финансови компании падна с 4%.
Тези данни Bloomberg използва като потвърждение, че тестовете на ЕС не са успели да възвърнат доверието на пазара в банките от региона. Не е никак случайно, че Ирландия след 28 ноември принуди двете си най-големи кредитни институции да наберат допълнителен капитал – а те вече бяха минали успешно през европейския стрес тест.
Резултатите от европейския стрес тест бяха публикувани на 23 юли – оттогава насам цената на застраховка от фалит за дълга на 110-те водещи европейски банки се покачи с 1.14%. За сравнение, CDS на 34-те водещи американски банки също поскъпнаха – но 30 пъти по-слабо.
Това говори, че оценките от тестовете на европейските институции не съответстват на пазарната оценка. Затова сега в ЕС се работи за подобряване на процедурите на тестовете, които ще се приложат отново през 2011 г. Но това никак не е лесна задача, тъй като надзорът на банките не е възложен на един специален орган: в Европа все още действа финансов национализъм.
Точно по тази причина и европейският стрес – тест на банките се проваля. На него се гледа като на съревнование на банки от съседни държави; финансовата стабилност остава на заден план.
Според опитен финансист, за да бъде по-надежден, новият стрес тест на европейските банки трябва да отчита и вероятността от фалит на държавите – членки, което е по вкуса на твърде малко банки и правителства. Но без тази стъпка доверието няма да се възстанови. „Доверието днес не е в банката, а в страната, където се намира банката“ – обяснява финансистът.
Сега в европейски банки има активи на стойност 191 млрд. евро, свързани с дълга на Гърция, Ирландия и Португалия – сочат актуални изследвания на Goldman Sachs. Ако някоя от тези държави фалира по дълга си, ще бъде нужно в банките да се набира допълнителен капитал.
Друго изследване извършено от Bloomberg показва, че съотношението балансова / пазарна стойност на активите на 50 най-големи европейски банки е 0.76, докато за водещите 50 американски банки е 0.97. Със стойност на активите само 76% от декларираната, европейските банки не могат да убедят инвеститорите в своята сигурност. През 2007 г. това съотношение е било едно и също за банките в Европа и САЩ: 2.15.
Някои британски банкери се съпротивяват на самата идея за стрес тестове, която според тях е „злоупотреба с техника“ – тъй като резултатите не само трябва да се съберат, а и да се интерпретират, за което в момента като цяло липсва компетентност.
Европейската централна банка няма ангажимента да надзирава банките в региона. Тази задача е прехвърлена на Комисията на европейските банкови надзорници /CEBS/ със седалище в Лондон, която институция от 1 януари вече ще се нарича Европейска банкова служба. Но докато аналогичната служба във Великобритания разполага с 3300 служители – европейската има 30 души на разположение и съответно ефективните стрес тестове излизат извън периметъра на възможностите й.
В стрес теста за тази година имаше изискване банките да посочат размера и произхода на държавния дълг в техните баланси. На практика се оказа, че банките са давали отговори по свое усмотрение. Самият тест пък не е проиграл сценарий „държавен фалит“ на членка на еврозоната – вместо това са изчислявани ефектите от понижаване на кредитен рейтинг, 20% спад в цената на европейските акции, спад в цената на недвижимите имоти и 50 други макроикономически параметри – но не и онова, от което пазарът се страхува най-силно.
В края на въпросните тестове регулаторите са заключили, че европейските банки се нуждаят от набирането на само 3.5 млрд. евро допълнителен капитал. За сравнение, най-ниската оценка на анализаторите беше 10 пъти по-висока, като според Barclays са нужни още 85 милиарда. И Кенет Рогоф, бившият главен икономист на МВФ, предсказал фалита на Lehman Brothers, е на мнение, че тестовете на банките в Европа не заслужават доверие.
Седем кредитни институции в Европа не са издържали теста: германската Hypo Real Estate Holding AG, Селскостопанската банка на Гърция и пет испански спестовни банки. Най-голямата ирландска банка Bank of Ireland и втората Allied Irish Banks минаха теста без проблеми. Когато беше договорен спасителният пакет на стойност 67.5 млрд. евро, правителството в Дъблин веднага нареди на първата да набере допълнителни 2.2 млрд. евро, а на втората 5.3 млрд. евро.
Като цяло, заради конкурентната битка със съседните държави стрес тестът на банките в Европа се проваля. За разлика от този подход, в САЩ стрес тестът е проведен с нужната строгост. На 10 американски банки, сред тях колосите Citigroup и Bank of America, през май 2009 г. беше препоръчано да наберат общо 74.6 млрд. долара капитал. Само за месец те привлякоха почти 100 млрд. долара. Обяснението е ясно – САЩ е един пазар. И да има различия между Калифорния и Ню Йорк, те не са като тези между Португалия и Австрия.
Сега, след като ЕС осигури стотици милиарди помощи за Гърция и Ирландия, е необходимо Съюзът да се ангажира с по-активна и авторитетна роля в надзора на банките, които финансират проблемните икономики – е мнението на експертите. И не е необходимо да се чака до следващия насрочен срок за нов стрес тест: той е възможен още в този момент. Въпросът е да се накарат банките да дадат прозрачна и унифицирана разбивка на активите си, включително и отпуснати кредити за компании и домакинства по географски региони.
По информация на запознати източници, в момента в Европейската комисия се работи за въвеждане на тест за банкова ликвидност от догодина. Но има силна опозиция срещу това, включително в настоящия европейски надзорен орган CEBS, откъдето вече са записали специално мнение, че в стрес теста за 2011 г. нужда да се извършва оценка на „чувствителността към суверенния риск“ няма.
Според Goldman Sachs, най-голям обем ДЦК на Гърция, Ирландия и Португалия има в банките на Гърция /общо 62 млрд. евро/. Следват германските банки с експозиции за 44 млрд. евро и френските за 19 млрд. евро. Известно е, че Hypo Real Estate Bank, която не издържа теста за 2010 г., държи 21.9 млрд. евро ДЦК от тези три страни. Собственикът на ОББ, National Bank of Greece, която през тази година мина теста, държи 19.8 млрд. евро „периферен дълг“, а единбургската RBS съответно 8.2 млрд. евро.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *