КНСБ: На България й трябва политика за възстановяване на икономическия растеж

Очевидна е необходимостта от широкомащабни и радикални действия, залагащи на връзката между икономически растеж, трудов пазар, доходи на населението и системи за социална сигурност. Според ИК на КНСБ сред основните приоритети на управляващите трябва да е провеждане на политика за възстановяване на икономическия растеж чрез – възстановяване притока на капитали към националната икономика, без това да води до понижаване цената на наемния труд. В центъра на политиката по пазара на труда трябва да бъде плавният преход от приоритетно запазване на работните места в периода на възстановяване към създаване на устойчива и качествена заетост след кризата. От КНСБ допълват, че още с периода на възстановяване да се провежда активна политика по доходите, гарантираща нарастване на жизнения стандарт на населението. В тази връзка най-важните мерки са – още от 1 юли актуализиране размера на минималната работна заплата до 290 лв.; възстановяване на практиката за ежегодно бипартитно договаряне на препоръчителен коефициент за нарастване на работните заплати в частния сектор, като през настоящата година той бъде определен в диапазона 7-8%; повишаването на заплатите в бюджетния сектор да се договаря на трипартитна основа в рамките на НСТС след бипартитни преговори на равнище министерство. На България е нужна комплексна и дългосрочна програма за модернизиране на националната осигурителна система и системата за социална защита. Приоритетни направления в тази област са – обогатяване на мерките за дългосрочна финансова стабилизация на пенсионната система; подобряване събираемостта на вноските; овладяване на демографските предизвикателства пред пенсионната система; усъвършенстване защитата при безработица на работещите на частична или временна заетост; създаване на ефективни гаранции за достъп до здравни грижи на гражданите, независимо от техния социален статус, е записано още в позицията. За КНСБ това са основните приоритети на синдикална платформа, с която следва да участваме в преговорите с правителството и работодателите за изработването на конкретни мерки и по-тясно обвързване на икономическия растеж и заетостта като стратегическа цел в периода на възстановяване, пише още в позицията на ИК на КНСБ. /БГНЕС /

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *