КНСБ предлага да се създаде национален борд за устойчиво развитие

 

От конфедерацията залагат на 7 водещи цели, зададени от правителството, които трябва да се следват. Сред тях са достигане на 76 процента заетост при хората на възраст между 20 и 64 години, намаляване на отпадащите от училище деца с 11 процента, повишаване на дела от БВП за иновации до 1,5 процента, достигане на 16 процентен дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление.
Анализ на КНСБ показва, че изпълнението на антикризисният пакет от март 2010 година не е постигнало очаквания резултат. Нужни са радикални действия, залагащи на връзката между икономически растеж, трудов пазар, доходи на населението и системи за социална сигурност.
От синдиката очертават следните приоритетни направления за действие: провеждане на политика към възстановяване на икономически растеж, политика за запазване на работни места и създаване на качество на заетостта, политика по доходите, гарантираща нарастване на жизнения стандарт, включително увеличаване на минималната работна заплата до 290 лева от 1-ви юли.
КНСБ счита за целесъобразно Националният борд за устойчиво развитие да включва представители на изпълнителната и законодателната власт, на работодателските организации, на организациите на работниците и служителите, на асоциациите, фондациите и НПО в областта на устойчивото развитие и околната среда, съобщават още от синдиката.
 

Финанси
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *