Кои страни са привлекли най-много чужди инвестици през 2018 година

Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие (UNCTAD) публикува своя годишен доклад за чуждите инвестиции през 2019година (World Investment Report 2019), в който беше отбелязано, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) За целия свят са намалели с 13% в сравнение с 2017 г. и възлизат на 1.3 трлн. долара, сред ревизираните 1.5 трлн. долара през 2017 г. Това е най-ниското ниво след световната финансова криза и трето поредно годишно понижение, което подчертава липсата на растеж на международните инвестиции през последното десетилетие, уточняват авторите на изследването.Кои страни са привлекли най-много чужди инвестици през 2018 година.

Резултат с изображение за чужди инвестиции

 

Притокът на ПЧИ към развиващите се страни остава стабилен и за тези държави увеличението е с 2% и достигат 706 млрд. долара. В Източна Азия ПЧИ са нараснали с 4% до 280 млрд. долара през 2018 г., както и в Китай, достигайки исторически връх.

Азия и Африка отбелязаха по-висок приток на ПЧИ през 2018 г., докато в Латинска Америка и Карибите ПЧИ се свиха. Развиваща се Азия вече е най-големият регион в света по получаване на преките чуждестранни инвестиции, като увеличението е с 4% до 512 млрд. долара. За регтиона Китай е най-голямото развиваща се икономика с привлечени 139 млрд. долара или увеличение с 4% спрямо предходната 2017 година. Потоци към Югоизточна Азия също нарастват – за трета поредна година с 3% до ново рекордно ниво (149 млрд. долара).

Най-голям ръст на притока на ПЧИ е отчетен в Африка, които са се увеличил с 11% до 46 млрд. долара, въпреки спада в някои от по-големите страни на континента. Увеличението е подкрепено от продължаващо търсене на ресурси и суровини, някои диверсифицирани инвестиции и възстановяване на потока на ПЧИ в Южна Африка след няколкогодишен застой.

ПЧИ в Латинска Америка и Карибския басейн са спаднали с 6% и регионът не успя да съхрани инерцията след увеличаването на ПЧИ през 2017 г.Кои страни са привлекли най-много чужди инвестици през 2018 година.

Притокът на ПЧИ към структурно слаби и уязвими икономики продължава да намалява и да е по-малко от 3% от общата сума на ПЧИ в света. Инвестиционните потоци към най-слабо развитите страни се възстановяват след спада им 2017 г., до общо 24 млрд. долара, което е средното годишно ниво за последното десетилетието.

ПЧИ към икономики в преход продължиха да намаляват през 2018 г. с 28% до 34 млрд. долара, като най-голям дял за това понижение имат ПЧИ в Русия, които са спаднали с 49%.

И въпреки че в топ 10 попадат 5 развити икономики, общият обем на ПЧИ в развитите индустриални държави са достигнали най-ниското си равнище от 2004 г. насам, като намаляват с 27% до 557 млрд. долара през 2018 година. Притокът на ПЧИ в Европа са намалели наполовина до 178 млрд. долара, поради силно занижените входящи инвестиционни потоци в няколко големи икономики на Стария континент. Ирландия и Швейцария регистрираха отрицателни входящи потоци, съответно 66 млрд. долара и 87 млрд. долара. Потоците от ПЧИ в Обединеното кралство също спаднаха с 36% до 64 млрд. долара. В същото време нарастване на ПЧИ има в Холандия (с 20% до 70 млрд. долара) и Испания (където входящите инвестиции се удвояват до 44 млрд. долара).

Къде сме ние

Повечето европейски страни нямат специални икономически зони, но имат безмитни зони. България, Литва и Полша обаче имат и безмитни зони, и зони, в които се предлагат други данъчни стимули, твърдят авторите на доклада. За България се имат предвид индустриалните зони, които заедно с безмитните са общо 9. Преди нас са Хърватия (11), Литва (16), Полша (21) и САЩ (262), информира infostock.bg.

България е привлякла най-много инвестиции през 2015 година – 2.661 млрд. долара, и е изнесла най-много инвестиции през 2016 година – 429 млн. долара, сочат обобщените данни на UNCTAD.

Лидерът

Входящите инвестиции в САЩ също са спаднали с 9% до 252 милиарда долара, но въпреки това страната запазва позицията си на световен лидер по привлечени ПЧИ. Това до голяма степен се дължи на увеличението с 21% в стойност на трансграничните сделки по сливания и придобивания от американски компании. Затова пък, според авторите на анализа, „главните виновници“ за спада на ПЧИ в САЩ са данъчните реформи на президента Тръмп.

Източник: UNCTAD

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *