Компенсаторните инструменти в обращение намаляват с 253 хил. лв. номинал

Номиналът на компенсаторните инструменти в обращение бележи понижение с 253,2 хил. лв. номинал до 581,153 млн. лв. номинал за изминалата седмица, показват данните, публикувани регулярно в системата COBOS на БФБ-София.

Общият брой регистрирани компенсаторни инструменти в Централен депозитар е 1,666 млрд., като от тях 1,085 млрд. са занулени.

Поименните компенсационни бонове в обращение бележат спад от 48,9 хил. лв. до 334,884 млн. лв. номинал, докато понижението при компенсаторните записи е 204,3 хил. лв. до 157,226 млн. лв. номинал.

Жилищните компенсаторни записи и жилищните компенсаторни записи от лихвоточки остават без изменение от предходната седмица – 48,452 млн. лв. номинал и 40,589 млн. лв. номинал.

На нивото си от 65 млн. лв. номинал остават и инвестиционните бонове, които в момента са невалидни.

Номиналът на облигационните емисии, регистрирани в Централен депозитар, е 850,328 млн. валутни единици (Централен депозитар не разграничава валутата, в която е емитирана облигационната емисия, бел. ред.). Общо 68 облигационни емисии са регистрирани от депозитарната институция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *