КФН ще проверява свързаните лица

След като проверката на застрахователните дружества и пенсионните фондове не успя да открие проблем в сделките със свързани лица, а Европейската комисия разкритикува регулатора, че е хвърлил усилия встрани от целта, с което рискът за клиентите на двете индустрии от такива непозволени инвестиции остава, Комисията за финансов надзор (КФН) даде заявка, че ще се поправи.

В контролните проверки, които започват през март, от одиторите се изисква да положат повече усилия по установяването на свързани лица, като проявят самоинициатива в търсене на данни от публично достъпни източници на информация. Освен че се разширява арсеналът от допустими средства за изпълнение на задачата, по-голям е и времевият период, който ще бъде проучван. Според методологията на контролата, публикувана в петък, проверяващите ще трябва да установят дали ограниченията са спазвани не само към 31 декември 2016 г., но и към 31 декември на предходната, или доста преди застрахователите и пенсионните дружества да започнат да подреждат балансите си за външните проверяващи.

Проверка след проверката

Започващата нова проверка в двата сектора, регулирани от КФН, цели да установи дали предписанията на база резултатите от приключилия първи преглед са изпълнени и адекватно отразени в годишните финансови отчети към 31.12.2016 г. Последващият контрол ще се извърши отново от външни проверяващи, наети за сметка на застрахователните и пенсионносигурителните дружества, тъй като от комисията обясниха, че не разполагат с ресурс. Този път упражнението би трябвало да е по-леко и евтино, защото на практика ще се сведе до сверяване на два баланса – този към 30.06.2016 с годишния към 31.12.2016 г.

Промените, особено в застраховането, не би следвало да са несъществени, защото сумата на корекциите на активите в сектора бе за над 400 млн. лв., докато в пенсионноосигурителния сектор те бяха едва 33 млн. лв. на фона на 10 млрд. лв. активи. В отчетите трябваше да се отразят операции като извършените увеличения на капитала, продажба на инвестиции, преоценки на имоти.

Освен чисто механичното сверяване на числа от двата отчета обаче контролната проверка би могла да довърши незадоволително свършената задача от предишната. В методологията сега от одиторите се изисква да положат повече усилия по идентифицирането на свързани лица, да направят по-обхватен преглед на сделките с тях и да оценят наново риска от тези отношения за дружеството и неговите клиенти. При застрахователите свързаността ще се търси през Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), докато при пенсионните дружества се изброяват дефинициите на Кодекса за социално осигуряване.

За разлика от оригиналния преглед, при който проблемът бе изследван с минимални усилия до буквата на закона, този път се дава възможност на одитора да отиде отвъд, като забележи връзки, описвани от години в медиите. „Проверяващият може да поиска и друга подходяща информация, подробности или доказателствени документи въз основа на професионалната си преценка, за да могат да извадят заключения и да определят количествено възможното въздействие от сделките със свързани лица“, гласи методологията. От външните експерти се изисква да извършат „независимо проучване, ползвайки обществено достъпна информация, за да прегледат списъка с участията на ключовия управленски персонал, администраторите и всякакви други лица, свързани с предприятието и неговата дейност“. Иска се „сдобиване с информация относно дължимите суми към свързани лица към 31 декември на проверяваната финансова година, както и към 31 декември на предходната финансова година, както и подробна информация относно всички сделки през последните две финансови години.

На няколко месеца от отговора

Вторият шанс за по-задълбочено изследване на темата със свързаните лица в сектори, където това неслучайно е нормативно ограничено, идва, след като миналата седмица в доклад ЕК разкритикува финансовия регулатор, че в проверките е следил повече дали предприятията отговарят на изисквания и показатели, а не е търсил проблемите по същество, информира capital.bg. Резултатите от контролата трябва да излязат постепенно: през март за пенсионните фондове, през май за застрахователите и през юли за застрахователните групи. Тогава ще стане ясно и дали наистина има регулаторна воля да достигане до резултати и даденото оръжие в ръцете на одиторите наистина ще бъде използвано.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *