Лизингът у нас с най-висок ръст от 10 г.

Вземанията на лизонговите дружества у нас записват най-високия си годишен ръст от 10 години насам.Към края на март тази година вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг нарастват с 13.2% (479.9 млн. лева) на годишна база до 4.116 млрд. лева, сочат данните на Българската народна банка.

Резултат с изображение за лизинг

За последно толкова висок годишен растеж е отчитан през второто тримемесечие на 2009 г., когато вземанията скочиха с 16.5%, до сумата от 5.642 млрд. лева.

В годините след влизането ни в Европейския съюз лизингът у нас изживява истински бум, но след настъпването на глобалната финансова криза следват дълги години на свиване.

Нещо повече – в периода септември 2009 г. – март 2016 г. вземанията по лизингови договори у нас не отчитат нито едно тримесечие с годишен растеж.

Това се случва едва към края на юни 2016 г., като от тогава до сега лизингът у нас е постигнал 12 последователни тримесечия на годишен растеж.

Към края на първото тримесечие на тази година вземанията по финансов лизинг възлизат на 3.883 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 12.9% (444.8 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. – с 1.9% (71.2 млн. лева).

Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 94.6% в края на март 2018 г. до 94.4% в края на март 2019 г.

Сключените през първото тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 538.1 млн. лв. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. обемът им нараства с 21.8% (96.2 млн. лв.), а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.8% (9.7 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.469 млрд. лв. в края на март 2019 г. Те нарастват с 16.7% (209.9 млн. лв.) на годишна база и с 1.6% (23.5 млн. лева), в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 г.

Относителният им дял се увеличава от 36.6% в края на март 2018 г. до 37.8% в края на същия месец на 2019 г.

В края на първото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.307 млрд. лв., като се увеличават с 14.1% (161.5 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 4.7% (58.9 млн. лв.), в сравнение с края на декември 2018 г.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 33.3% в края на март 2018 г. до 33.7% в края на същия месец на 2019 г.

В края на първото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 785.1 млн. лв., като нарастват с 14.9% (102.1 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 2.5% (19.3 млн. лв.), в сравнение с края на декември 2018 г.

Относителният им дял се повишава от 19.9% в края на март 2018 г. до 20.2% в края на същия месец на 2019 г.

В края на март 2019 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 3.322 млрд. лв. Те се увеличават с 11% (329.9 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. и с 1.4% (47.1 млн. лв.), в сравнение с края на декември 2018 г.

Относителният дял на вземанията от сектор Нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2018 г. е 87% при 85.6% в края на март 2019 г.

В края на първото тримесечие на 2019 г. вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 543.6 млн. лв. Размерът им нараства с 25.9% (111.9 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г., а в сравнение с края на декември 2018 г. – с 4.5% (23.2 млн. лв.).

Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 12.6% в края на март 2018 г. до 14% в края на март 2019 г.

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на март 2019 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3.007 млрд. лв., като нарастват с 15.3% (400.1 млн. лв.) на годишна база и с 3.1% (89.7 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се увеличава от 75.8% в края на март 2018 г. до 77.4% в края на същия месец на 2019 г., информира profit.bg .

В края на първото тримесечие на 2019 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 602.8 млн. лв. Те нарастват с 18.5% (94.3 млн. лв.) на годишна база и с 10.6% (57.7 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г.

Към края на март 2019 г. необслужваните вземания са 204.6 млн. лв. Те намаляват с 20.3% (52.2 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 23.2% (61.9 млн. лева), в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 г.

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2019 г. са 232.4 млн. лв., като се увеличават със 17.8% (35.1 млн. лв.) на годишна база и с 2.9% (6.7 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г.

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *