Лихвите по депозити и кредити очаквано падат

Лихвите, с които работят българските банки по основните си показатели – депозити и кредити, продължават да намаляват. Според публикацията на Българската народна банка БНБ/ през ноември 2016 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 на сто. В сравнение с ноември 2015 г. ОЛП намалява с 0.01 процентни пункта /пр.п./ , а спрямо октомври 2016 г. запазва нивото си.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за фирмите в левове през ноември 2016 г. в сравнение с ноември 2015 г. спада с 0.53 пр.п. до 0.28 на сто, а по тези в евро – с 0.51 пр.п. до 0.25 на сто. В сравнение с октомври 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.13 пр.п., а по тези в евро – с 0.04 пр.п. През ноември 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява на годишна база за домакинствата с 0.78 пр.п. до 0.64 на сто, а по тези в евро – с 0.68 пр.п. до 0.51 на сто. В сравнение с октомври 2016 г. /т.е. на месечна база/ средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.03 пр.п., а по тези в евро – с 0.05 пр.п.

През ноември 2016 г. средният лихвен процент по кредитите на фирмите до един милион евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2015 г. с 0.65 пр.п. до 4.54 на сто, а по тези, договорени в евро с 0.89 пр.п. до 4.19 на сто. Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, спада с 1.98 пр.п. до 3.67 на сто, а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.77 пр.п. до 4.65 на сто.

През ноември 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение с ноември 2015 г. с 0.49 пр.п. до 10.27 на сто, а по тези в евро – с 1.37 пр.п. до 5.67 на сто. При жилищните кредити в левове той спада с 0.90 пр.п. до 4.56 на сто, а по жилищните кредити в евро – с 0.93 пр.п. до 5.09 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 2.68 пр.п. до 2.99 на сто, а по другите кредити в евро – с 0.73 пр.п. до 3.71 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през ноември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. се понижава с 0.73 пр.п. до 11.04 на сто, а по кредитите за потребление в евро – с 1.03 пр.п. до 6.82 на сто. През ноември 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо ноември 2015 г. с 0.91 пр.п. до 4.98 на сто, а по жилищните кредити в евро – с 0.94 пр.п. до 5.58 на сто.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *