Министерството на финансите предлага дълговете с над 10-годишна давност да се отписват служебно

Подготвени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвиждат дълговете на граждани и фирми към държавата, за които е изтекъл 10-годишния срок, наричан абсолютна давност, да се отписват служебно. В момента, за да стане това, длъжникът трябва да подаде заявление в офис на НАП.

Измененията са оповестени в проект на сайта на Министерството на финансите за публично обсъждане.

В допълнение се предлагат и други изключения, свързани с абсолютната давност. В сега действащите текстове независимо от прекъсванията на давността заради започнати процедури по събирането на дълговете те се смятат за погасени, ако е изтекла 10-годишната абсолютна давност. С промените се предлага тази давност да не се прилага и в още един случай – ако е спряла процедурата по установяване на дълговете или е спряло принудителното изпълнение на данъчната служба.

„Това решение, от една страна, е в полза на лицата, а от друга страна, е мярка за стимулиране на административните органи да предприемат необходимите изпълнителни действия, за да съберат своето вземане“, пише в мотивите към предлаганите промени.

Предстои да се изясни какъв е обемът на дълговете, които ще бъдат заличени по служебен път.

Текстовете на проекта все пак предвиждат да остане писменото искане за отписване от страна на длъжниците, когато дълговете им са с 5-годишна давност. Давностният срок може да се спира с различни процедури от страна на данъчните, свързани със събирането на дължимите суми. Когато е започнала такава процедура, 5-годишният давностен срок тече наново.

Обмисля се и да отпадне поканата, която НАП изпраща до хора, които са декларирали, но неплатили в срок задълженията си. Мотивът за това е, че поканата не е първият документ, с който фирми и граждани разбират, че дължат суми на бюджета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *