Младежи ще вземат до 50 хил. лв. нисколихвен кредит за бизнес

Младежи до 29 г., хора с увреждания и хора без работа повече от половин година, които тепърва започват бизнес, ще имат достъп до нисколихвени микрокредити в размер между 5 хил. лв. и близо 49 хил. лв.

Достъп до парите ще имат социални фирми – също създадени току-що или вече работещи. Кредитите ще се отпускат от банки и други финансови институции. Фондът на фондовете, който управлява тези финансови инструменти, вече е обявил обществена поръчка. Ресурсът от 50 млн. лв. е разпределен в 13 позиции – от 1 млн. лв. до 10 млн. лв. Банките и другите институции, които искат да дават кредитите, трябва да осигурят собствено съфинансиране между 20% и 30% в зависимост от това на кого отпускат кредите. Парите, предоставени от оперативната програма, ще се отпускат с 0% лихва, а максималният срок може да е 10 години, пише в условията на поръчката. Срокът за кандидатстване за финансовите институции е 5 май.

Според мотивите на поръчката чрез този ресурс ще се подпомогне младежката заетост, ще се осигури достъпно финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия. Поне 10% от финансовия инструмент за всяка банка или друга институция ще трябва да се даде на млади хора до 29 г., които започват свой бизнес.

„Тази подкрепа е съобразена с пазарните проучвания, идентифицираните пазарни неуспехи, неоптимални инвестиционни ситуации и анализа на научените уроци от предходния програмен период“, пише още в поръчката. Предварителната оценка на финансовите инструменти по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ показала, че равнището на заетостта е особено ниско сред уязвимите социални групи, като младежи до 29 г., хора с увреждания, малцинствени групи и нискоквалифицирани работници. Тези уязвими групи „се считат от банките за некредитоспособни и нерентабилни поради високия им рисков профил (недостатъчно продължителна дейност, недоказан потенциал за приходи от дейността, нискокачествени обезпечения, липса или неблагоприятна кредитна история и др.), в резултат на което те нямат достъп до финансиране на приемливи за тях условия“, мотивират се още от Фонда.

Търсене

Според предварителната оценка и анализа на потенциала за използване на подобни финансови инструменти у нас за периода от 2014 до 2020 г. на пазара има нужда от микрокредити в размер на 432 млн. евро, които обаче няма кой да предостави. Социални предприятия, центрове за обучение, микропредприятия, нуждаещи се от финансиране за обучение на служителите си и лица, които имат нужда от обучение – да създадат компания или да намерят работа, са посочили, че имат нужда от тази сума като финансиране, но за нея няма предлагане от банките и другите финансови институции, информира в.Сега. „При оценка на търсенето не е правен анализ на икономическата жизнеспособност на потенциалните проекти, а се базира на личната оценка на участващите в проучването организации за необходимостта им от финансиране“, обясниха от социалното министерство.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *